St. Vincentius Ziekenhuis neemt modern anesthesie informatiesysteem in gebruik

1 St Vincentius Ziekenhuis neemt modern anesthesie informatie systeem in gebruik.1Op maandag 4 juni heeft de Operatiekamer (OK) van het St. Vincentius Ziekenhuis haar modern Anesthesie Informatie Management Systeem (AIMS) in gebruik genomen na een testperiode van twee weken. Het AIMS registreert de vitale waarden, de gegeven medicatie en andere gegevens gedurende de ingreep en de uitslaapfase volledig automatisch en slaat deze data digitaal op. De voordelen van het hebben van een anesthesie managementsysteem is dat deze zorgt voor een verbeterde patiëntveiligheid, verbeterde leesbaarheid van de verslaglegging en een verbeterde registratie van verbruiksartikelen/medicatie. Je kunt beter evidence based protocollen toepassen, makkelijk rapportages/analyses genereren, data kan gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en het maakt de koppeling met het elektronische patiëntendossier mogelijk. Het programma is aangesloten op digitale bewakingsmonitoren en stuurt continu informatie over de medische situatie van de patiënt naar de computer. Met deze informatie kunnen de anesthesiologen en het verplegend personeel de vitale levensfuncties van de patiënt, zoals bloeddruk, hartslag, saturatie en CO 2 waarde, constant in de gaten houden. Waar nodig kan gelijk ingespeeld worden op veranderingen in de situatie van de patiënt. Zo kan bijvoorbeeld de anesthesiediepte, medicatie en of pijnstilling hierop worden afgestemd. Het computersysteem houdt ook de statistieken bij van de aanvang, duur en afsluiting van alle operaties. Hiermee kunnen de diverse soorten van operaties beter ingeroosterd worden, wat weer gunstig is voor de efficiënte benutting van de operatiekamers. Het programma kan ook eventuele complicaties registreren, zoals bijwerkingen en/of allergische reacties bij bepaalde medicijnen. Deze informatie wordt dan opgenomen in het patiëntendossier. Bij een volgend bezoek genereert het systeem een automatische waarschuwing, zodat er rekening kan worden gehouden met deze bijzonderheden.
Aan het eind van de ingreep worden automatisch de postoperatieve afspraken, het OK-verslag en/of een brief voor de huisarts door het AIMS uitgeprint. In het OK-verslag staat het hele verloop van de operatie, de medicatietoediening en de toegediende infusen. Tevens staan er instructies voor de afdeling omtrent de pijnstilling en de te volgen afspraken na de operatie. Deze modernisering is een initiatief van anesthesioloog Dick Nahar. Nahar is trots op het moderne anesthesie managementsysteem op de Operatiekamer. “Wat dit onderdeel betreft, kunnen wij ons nu gerust meten met de huidige standaarden in Nederlandse operatiekamers”, zegt Nahar. Doordat de metingen van de vitale functies automatisch worden geadministreerd in de patiëntendossiers houden de anesthesiologen en OK-assistenten meer tijd over om de patiënt van goede medische zorg te voorzien. “Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de kwaliteit van de patiëntenzorg in de Operatiekamer”, aldus de anesthesioloog.
NK

error: Kopiëren mag niet!