Wilgo Valies: “Leiding RKBO intimideert leerkrachten en schoolleiders”

De onderwijsgevenden en schoolleiders worden geïntimideerd door de leiding van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO). Dit bevestigt vakbondsleider Wilgo Valies tegenover Dagblad Suriname. De intimidaties hebben voornamelijk betrekking op de werktijden van de onderwijsgevenden en het opleggen van een specifieke vakbond. “De leerkrachten worden door de leiding van het RKBO gedwongen om na 13:00 uur te werken. Daarnaast wil RKBO bepalen bij welke vakbond de leerkrachten zich moeten aansluiten. In de afgelopen periode zijn we hiermee geconfronteerd.” Voor Valies kan dit absoluut niet door de beugel. Hij stelt dat de grondwet bepaald heeft dat de onderwijsgevenden de vrijheid van vakvereniging hebben. “Dus alle leerkrachten mogen naar hun eigen inzichten een keuze maken om lid te worden van een vakbond. RKBO mag daarbij niets opleggen.”
Valies is geenszins van plan om water bij de wijn te doen over deze issue; indien het nodig is om het uiterste middel in te zetten, zal de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) niet schromen dat te doen. Vanwege de ontstane situatie zijn de leraren door Valies opgeroepen voor een vergadering vanmiddag omstreeks 17:00 uur in het vakbondscentrum van BvL/ALS. Opmerkelijk is wel dat deze bijeenkomst na de werktijd van de leraren plaatsvindt. “We hebben besloten om vandaag niet over te gaan tot onderbrekingen van het onderwijs, we gaan eerst een standpunt innemen. Als de leerkrachten langer moeten werken, moeten ze ook ervoor betaald worden. We hebben reeds een brief gestuurd naar het RKBO. Als er geen gevolg daaraan wordt gegeven, gaan we maatregelen treffen”, aldus Valies.
KSR

error: Kopiëren mag niet!