Vrijspel overbeladen trucks door ontbreken sancties

De overbeladen trucks vol met houtblokken blijven een ernstig gevaar vormen voor weggebruikers. Vanwege het ontbreken van de nodige sancties, hebben de concessiehouders vrijspel door hun truck over te beladen met houtblokken en deze vervolgens te vervoeren op de openbare wegen. Gistermorgen tijdens het spitsuur omstreeks 8.00 uur s’morgens deed zich een gevaarlijke situatie voor op de kruising van de Pandit Paltan Tewarieweg en de Highway. Een truck volgeladen met monsterachtige houtblokken die menigeen angst inboezemt wanneer die naar de blokken staart, stond letterlijk midden op de Highway. De truck had een voertuig van achteren geramd die net de Pandit Paltan Tewarieweg was ingeslagen. De overige weggebruikers hadden geen keus dan zich te wringen in allerlei bochten om de situatie op de weg te overbruggen.
Wel regelgeving maar geen controle
Dagblad Suriname sprak met het NDP-assembleelid Patrick Kensenhuis uit het district Para. De districtscommissaris van Para die zich goed bewust is van dit gevaar, had indertijd maatregelen getroffen om in samenwerking met de politie sancties uit te oefenen tegen de truckhouders. Kensenhuis legt er de nadruk op dat er wel regelgeving bestaat maar dat de controlemechanismen ontbreken. Zo is het de taak van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie om erop toe te zien dat de overbeladen truckhouders het maximumgewicht op de diverse wegen niet overschrijven. Het is een feit dat de truckhouders volbeladen met houtblokken het zich wagen om in de meest smalle wegen in het district Wanica waar in normale situatie niet eens twee voertuigen naast elkaar kunnen passeren, te rijden. Enkele van deze wegen zijn: Lachmisinghweg, Warakoeweg, de Tjon A Kietweg, Vredenburg serie B en de Pierpontweg.
Ook taak voor politie weggelegd
Kensenhuis zegt verder dat er ook een belangrijke taak voor het Ministerie van Justitie en Politie is weggelegd. Zij hebben alle bevoegdheid om op te treden bij overtreding van de Verkeerswet. Vooral wanneer het aspect van de volgeladen houtblokken onder de loep wordt genomen. Maar de politie op haar beurt stuit tegen een aantal zaken. En deze zijn: het ontbreken van de nodige faciliteiten om de overbelading nauwkeurig te meten, de locatie waar de aanhoudingen gepleegd moeten worden en het laten staan van de monsterachtige met hout beladen trucks na de aanhouding. De NDP-parlementariër legt ook de nadruk op dat ook het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer een verantwoordelijke taak heeft in dit geheel, alsook het ministerie van Regionale Ontwikkeling.
Houtblokken oorzaak barricade Cassipora
De politicus voert aan dat de barricade van de weg langs het Inheemse dorp Cassipora het gevolg is van transport van overbeladen houtblokken over deze weg. Hierdoor raakte de weg zwaar beschadigd. Zodanig dat schoolvervoer voor kinderen in gedrang kwam. Buschauffeurs weigerden om over de weg te rijden vanwege de slechte staat van de weg. Uiteindelijk leidde dit tot isolatie voor de bewoners aldaar. De dc van Para heeft inmiddels met de ondernemers gesproken die toegezegd hebben om de weg uit eigen middelen te rehabiliteren. Kensenhuis draagt er ook kennis van dat ook de wegen te Bigi Poika gebukt gaan onder de zwaar beladen trucks vol met houtblokken en steenslag. Het toegestane gewicht wordt in de meeste gevallen overschreden. Dit heeft een negatief effect op de wegen, die gaan namelijk kapot.
Verscherping wetgeving pure noodzaak
De kwestie van de overbeladen trucks is meerdere malen in het parlement aangekaart. Volgens Kensenhuis is verscherping van de bestaande regelgeving een dringende noodzaak om dit probleem de baas te blijven. Er moet een concreet beleid ontwikkeld worden waarin de verschillende ministeries namelijk die van RO, OWTC, Juspol en RGB zich allen bewust zijn van hun deelverantwoordelijkheid. ‘Niet wanneer het kalf verdronken is, gaan we acties ondernemen.’ In deze situatie is sprake van een integrale aanpak door de diverse actoren.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!