Moslimvasten is meer dan een leefwijze; een plicht

De devote moslim Mohammed Ashim
De devote moslim Mohammed Ashim
De devote moslim Mohammed Ashim heeft om meer begrip tussen Surinamers te kweken, zijn gedachten laten gaan over moslimvasten in multicultureel Suriname. Hij haalt aan: ‘In het leven is het goed een levensopvatting te hebben. De Islam helpt mede vormgeven aan het bestaan van de mens en fungeert als houvast, een duidelijk standpunt in het leven. Met de godsdienstige opvoeding wordt gezorgd voor weerbare burgers. De Islam is nauw betrokken bij het bevorderen van levensvreugde, en de grondbeginselen voor liefde, rechtvaardigheid en waarheid zijn daarbij waardevolle steunpilaren.’
HD

error: Kopiëren mag niet!