President Trump een gevaar voor de wereld vrede

Ik had voorgenomen om niet meer te schrijven over President Donald Trump. De president zit vol haat tegen ander ras dan het blanke ras, dat door hem als superieur wordt gezien boven andere rassen of segmenten. Het denken en handelen van Trump laat zien dat wij hier te doen hebben met een zeer jaloerse en despotisch ingestelde persoon. Hij is bovendien erg instabiel in zijn optreden. Ik heb eerder gewezen op de negatieve lading van een van zijn slogan, ‘we want our country back’. Met deze slogan werd het blanke nationalisme aangewakkerd. U hebt het resultaat daarvan ook kunnen zien en horen via de media. De zeer racistische Ku Klux Klan beweging stak wederom haar kop op in de USA. Grote delen van de blanken,die allemaal nakomelingen zijn Europese, met name Britse immigranten, leven in de veronderstelling dat USA slechts aan hen toebehoort. Men vergeet daarbij dat ook de andere segmenten, op de Indianen/inheemse na, dezelfde status van nakomeling van geïmmigreerde hebben. Het is niet van belang om de wijze en de vorm van immigratie van de diverse segmenten te belichten. Feit is dat de huidige samenstelling van de bevolking van de USA, het gevolg is van immigratie. Dat Trump alles doet om de successen(legacy) van President Barack Obama te bagatelliseren en ongedaan te maken, heeft te maken met het voornoemde geschetste karakter eigenschappen van Trump. Dat er niet lichtvaardig omgegaan moet worden met de straks aangehaalde gedragsuiting van Trump, zal blijken in de nadere beschouwing.
Unilateralisme en protectionisme
Donald Trump heeft reeds tijdens de verkiezingscampagne doen blijken, dat hij een unilateraal en protectionistisch gedrag tentoon zou stellen. Met zijn slogan, Amerika First, heeft hij duidelijk aangegeven dat het Amerikaanse belang hoog aangeschreven staat in zijn wispelturige geo-en economische politiek. Daar hoeft over het algemeen niets verkeerd mee te zijn. Maar bij Trump gaat het een bridge to far. De maatregel die hij getroffen heeft in het kader van WTO, getuigt van sterk egoïsme en kortzichtigheid. Hij heeft bijvoorbeeld de Amerikaanse Staalindustrie willen beschermen tegen de buitenlandse staal door de belasting op de import drastisch te verhogen. Dit tegen alle afspraken in, die in het kader van WTO gemaakt zijn. Er dreigt daardoor, met name, met China een handelsoorlog te ontstaan. In Nafta verband zijn, zij het wat minder, ook spanningen in de handelsrelatie ontstaan; vooral met Mexico. Trump beseft volgens mij onvoldoende dat de wereldhandel gebaat is bij multilaterale afspraken en minder bij protectionistische handeling. Immers, productie zonder voldoende afzet mogelijkheid, leidt tot ondergang(faillissement)van bedrijven. Het gevolg is verhoogde werkeloosheid met alle nare gevolgen van dien. Denk maar aan de toename van de criminaliteit in al haar vormen. Het unilateraal gedrag van Trump, heeft zich gemanifesteerd met het terugtreden uit de nucleaire overeenkomst met Iran dat in multilateraal verband tot stand is gekomen. Alle vijf permanent leden van VN veiligheidraad (USA, Rusland, China, Engeland en Frankrijk)hebben de overeenkomst ondertekend en geratificeerd in 2015. De overeenkomst wordt nageleefd door Iran door uranium alleen voor vreedzame doelen te verrijken. Volgens de overeenkomst mag uranium tot 3.67% verrijkt worden. Dit percentage is volgens deskundigen voldoende voor het opwekken van kernenergie. Voor het ontwikkelen van Atoombom, is volgens dezelfde deskundigen 90% verrijkte uranium nodig. De International Atomic Energy Agenncy, de IAEA, ziet erop toe dat Iran zich aan de protocollen houdt. Volgens deze organisatie en landen als Duitsland en Japan, die geen leden zijn van de IAEA, houdt Iran zich degelijk aan de afspraken. De USA onder presidentschap van Trump begon sceptisch te staan tegenover de overeenkomst. De argumenten daarbij zijn dat deze Iran deal de meest slechte deal is waarvan USA partij is(geweest). Voorts zou Iran zich niet hebben gehouden aan de overeenkomst. Iran zou ook het Midden-Oosten destabiliseren door steun te bieden aan de organisaties Hezbollah en Hamas. Ik denk dat er hier sprake is van drogreden. U moet vasthouden dat Trump de legacy van Obama, zowel op nationaal als op internationaal gebied, ongedaan wil maken. De president Trump weet zich gesteund in zijn opvatting over de Iran deal door Israel, die mijns inziens op ongebruikelijke manier documenten liet zien, die door de mossad in de loop der jaren verzameld zijn. Deze documenten zouden volgens premier Netanyahu bewijzen leveren, dat Iran de wereld voor de gek houdt en rustig doorgaat, ondanks de deal, met de voorbereiding om atoombom te ontwikkelen. Israel ging zelf over tot provocatieve bombardementen van militaire doelen in Syrië en mede daardoor de spanning in het Midden-Oosten onnodig te doen toenemen. Dit alles lijkt voor wat mij betreft, op een zeer gevaarlijk scenario van Israel en USA om de geopolitieke nederlaag die het westen, met name de USA, geleden heeft in het conflict in Syrië, te herstellen of tenminste aan demage control te doen. Let op, het is geen toevalligheid, dat nagenoeg in dezelfde tijdspanne, Trump ertoe overgaat Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israel door zeer demonstratief de US ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Hier komt weer eens het unilateralistische gedrag van Trump weer tot uitdrukking. Ik typeer de recentelijk militaire aanvallen van Israel op Syrië als provocatief onder ander vanwege de fysieke aanwezigheid van Rusland in Syrië. Ook in de kwestie van het klimaatakkoord van Parijs, vertoont Trump het zelfde jaloerse unilateralistische gedrag. Terwijl haast de hele wereld positief staat tegenover het klimaatakkoord van Parijs denkt de egotripper anders over. Hij gelooft zelf niet in verhoogde CO2 uitstoot en dat deze teruggedrongen kan worden door de maatregelen die het verdrag voorschrijft. Ook in andere delen van de wereld etaleert Trump hetzelfde gedrag. Neem als voorbeeld zijn houding tegenover Noord-Korea. Hij denkt, Noord-Korea met simpele clownachtige uitlatingen tot opgeven van diens atoomprogramma of ambitie, te krijgen. De arrogantie tegen trouwe bondgenoten van Noord-Korea, met name de atoommogendheden Rusland en China, speelt hierbij een grote rol. Deze arrogantie is mede ingegeven door het unilateralistische gedrag, maar meer nog door de onkunde om in te zien dat Amerika op het wereldfront een tanende machtspositie inneemt. Ik denk dat met deze feitelijkheden er geen twijfel bestaat, dat Trump een regelrecht gevaar vormt voor de wereldvrede en het voortbestaan van de mensheid.
Bert Eersteling

error: Kopiëren mag niet!