Jitendra Kalloe: “Controlepost Burnside compleet verwaarloosd”

Frontfoto2De volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) is zeer bezorgd over de onaangename taferelen op de controlepost te Burnside in het district Coronie. Een jaar geleden had dezelfde controlepost te kampen met onderbemanning, thans is het compleet verwaarloosd. Een tekort aan politievoertuigen, gebrek aan kantine en andere nodige faciliteiten, geen onderhoud van de werkruimte, onhygiënische toiletten en wateroverlast zijn de voornaamste factoren die momenteel de overhand hebben genomen op de voornoemde controlepost. “Hoe moeten de politieambtenaren onder deze omstandigheden ervoor zorgen dat er vanuit de buurlanden geen illegale activiteiten plaatsvinden? Hoe verwachten we dat de agenten gemotiveerd moeten werken?”, benadrukt Kalloe in gesprek met Dagblad Suriname.
De vervoersproblematiek doet zich overigens niet alleen op deze controlepost voor, maar ook op de overige politiebureaus in het district Nickerie. “Als calamiteiten zich voordoen, kunnen de agenten niet uitrukken, met alle gevolgen van dien.” Het betreft in totaal ongeveer 8 politieambtenaren die onder de erbarmelijke omstandigheden hun werkzaamheden moeten verrichten op de controlepost te Burnside. Vanwege de ontstane situatie doet de parlementariër een beroep op de autoriteiten om spoedig in te grijpen. Kalloe merkt op dat de toenmalige ex-minister van Justitie en Politie (Juspol), Jennifer van Dijk-Silos, tal van beloften had gedaan over het opzetten van dienstwoningen, alsook het uitbreiden van de controlepost. Uiteindelijk is hiervan niets terechtgekomen. Of de nieuwe minister van Juspol, Stuart Getrouw, de draad zal oppakken is nog niet duidelijk.
KSR

error: Kopiëren mag niet!