VHP erkent buitengewone relatie van moeders op Moederdag

VHP erkent buitengewone relatie van moeders op Moederdag.1Als er één relatie in dit sterfelijke leven is die moeiteloos scoort boven alle andere bekende relaties op deze aarde, dan is het de buitengewone relatie van die van een moeder die echt onbetaalbaar is in termen van belangeloze liefde en toewijding voor haar familie. Moederdag is daarom die bijzondere dag om het belang en de betekenis van moeders en moederfiguren te erkennen voor het werk dat ze het hele jaar doen om het gezin draaiende te kunnen houden.
Het is een feit dat moeders in het algemeen -over de gehele wereld- de meeste tijd besteden aan het gezin en huishoudelijk werk. De VHP constateert echter dat door de druk van de financiele situatie in ons land, vele moeders buitenshuis zijn gaan werken met 2-3 hosselbanen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
De VHP is van mening dat een carrière van moeders naast het gezin, op zich geen probleem mag zijn. De VHP betreurt het echter dat moeders zo moeten hosselen om het hoofd boven water te houden waardoor het ouderlijk toezicht op hun kinderen afneemt wat weer tot gevolg heeft het probleem van o.a. verwaarlozing van kinderen en hangjongeren waarvan ook de samenleving last ondervindt.
De VHP constateert voorts dat in de dorpen van het binnenland van ons land – door het vertrek van de meeste mannen naar Paramaribo, Frans-Guyana en naar de goudvelden – deze. voor bijna 80% bemenst zijn door vrouwen (lees merendeels moeders) die ook een huishouding draaiende moeten houden en voor familieleden moeten zorgen. Deze vrouwen ontberen ook bijna alle basisvoorzieningen zoals onder andere drinkwatervoorziening; medische voorzieningen.
De VHP wil als politieke organisatie erkenning geven aan alle moeders en moederfiguren, ongeacht, ras en geloof, voor het belang en de betekenis in het leven van hun kinderen, familie en in groter verband voor de samenleving als geheel. In deze economische en sociaal-maatschappelijke crisis tracht de VHP alle moeders een riem onder het hart te steken, middels politieke waakzaamheid en door stimulering van zelfredzaamheid.
De VHP feliciteert alle moeders en moederfiguren die ondanks de diepe crisis waarin Suriname verkeert, zich blijven inspannen en doorzetten voor een toekomst van hun kinderen.
De VHP roept U op om in deze moeilijke tijd de hoop niet te verliezen. Laat U actief zien dat U nieuw beleid wil waar wél rekening wordt gehouden met Uw belang en de toekomst van Uw kinderen.
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst alle moeders en moederfiguren in het hele land een hele prettige en liefdevolle Moederdag toe.

error: Kopiëren mag niet!