Suraj Sahadew-Lall: “PLO is nog in stand vanwege honingpot”

1 PLO is nog in stand vanwege honingpot 2De met zeer veel moeite opgerichte Surinaamse Bushouders Organisatie (SBO), onder leiding van Suraj Sahadew-Lall, is bij de allereerste vergadering op woensdagavond in de vergaderzaal van Arya Dewaker in de soep gelopen. Het Actiecomité Belangen Behartiging Particuliere Bushouders opereert vanaf 9 mei 2018 onder de naam SBO. Het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van het Actiecomité, welke in 2016 was opgericht, vormde al geruime tijd een obstakel. Na veel inspanning heeft Sahadew-Lall desalniettemin getracht dit zover te krijgen. Hiervoor is echter een achterban van minimaal 150 particuliere bushouders nodig. Alhoewel de bushouders vooraf geïnformeerd waren over het belang van hun participatie aan deze vergadering, hadden slechts 50 bushouders zich aangemeld. In gesprek met Dagblad Suriname deelde Sahadew-Lall mee dat dit een sabotage is vanuit de tegenpartij: Particuliere Bushouders Organisatie (PLO).
Bushouders zijn geïntimideerd
“We hebben te horen gekregen dat de contactpersonen (woordvoerders) van PLO in de vroege ochtend van 9 mei aan het werk waren gezet om de particuliere bushouders te intimideren en te misleiden.” Uit angst zijn de bushouders niet komen opdagen, concludeert Sahadew-Lall. Vanwege de voorbereidingen die vooraf zijn gegaan en vele gesprekken die gevoerd zijn met de bushouders, had hij zo een opkomst niet verwacht. “Onze sector draait al niet goed. Onze tarieven zijn al achterhaald. Dus de bushouders zijn bang dat hun brandstofcompensatie niet uitbetaald zal worden door PLO.” Volgens Sahadew-Lall is de brandstofcompensatie het enige middel waarmee PLO druk kan uitoefenen op de bushouders. “PLO is nog in stand vanwege de ‘honingpot’; de dag dat de uitbetaling van de brandstofcompensatie niet meer in handen van PLO zal zijn, zal PLO automatisch niet meer bestaan.”
Jaarlijkse contributie SBO-leden SRD 20
Alhoewel de opkomst gering was, is de vergadering doorgegaan. Sahadew-Lall heeft daarbij het bestuur van SBO geïntroduceerd. Hierin nemen zitting: Dilap Bajnath (lid), Amrish Sidhoe (lid), Tjandersein Jangbahadoor (lid), Kishan Nirandjan (secretaris) en Amresh Mahatam (penningmeester). Sahadew-Lall deelde tijdens de vergadering mee dat hij in staat is om verbeteringen binnen het particulier vervoer te realiseren, mits de bushouders massaal achter hem staan. Hij beklemtoont dat hij niemand uitsluit om lid te worden van SBO. De financiële bijdrage per lid is gesteld op SRD 20 per jaar. Dit is heel laag in tegenstelling tot PLO die maandelijks SRD 100 eist. “Als er geen ondersteuning volgt van de bushouders kunnen wij wel veel willen, maar er zal dan niets gerealiseerd worden. Dus als de bushouders het zelf niet willen, gaan wij de situatie zoals dat nu toegaat, moeten accepteren. De reden, dat wij begonnen zijn met een nieuwe organisatie, is dat wij een bond nodig hebben; als jij als bushouder een probleem ervaart, is het de bond die dat zal aanvechten. PLO was nooit ons huis”, aldus de woorden van Sahadew-Lall tijdens de vergadering.
KSR

error: Kopiëren mag niet!