Getrouw wil GPS in vissersboten

De regering heeft meteen na kennis genomen te hebben van de huiveringwekkende situatie, waarbij vissers het slachtoffers zijn geworden van zee piraten, stappen ondernomen. Dit zegt de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw. In samenwerking met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbestrijding (NCCR), het Nationaal Leger en het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) is er een diepgaand onderzoek ingesteld.
De minister stelt dat wij allemaal opgeschrikt zijn geworden met deze situatie omdat er in dit geval wel sprake was van het beroven van mensenlevens. Hij benadrukt dat de nodige acties niet uit zijn gebleven. “Er zijn meteen zoekacties op touw gezet, wij zijn nog steeds bezig” verzekerd de minister de voortgang van de acties. “Ik las dat de acties gestopt zijn geworden, niets is minder waar” stelt hij resoluut. In tegenstelling tot het visserscollectief hebben de verschillende autoriteiten de moed niet opgegeven en duren de zoekacties voort. De kustwacht, de militairen en het Korps Politie Suriname zijn nog steeds aan het zoeken naar overlevenden met ondersteuning vanuit Frans-Guyana. Het staat volgens de bewindsman vast dat de zoekacties tot het uiterste zullen worden uitgevoerd. Hij noemt verder ook het inzetten van een vliegtuig als onderdeel van de zoektocht.
De minister wijst erop dat de zoekactie van enorm belang is voor de familieleden van de vissers. “Ik praat bewust niet over nabestaanden want het bewijs daartoe is nog niet geleverd” stelt de positief ingestelde bewindsman. De minister leeft mee met de families en zegt dat die mogen rekenen op elke mogelijke ondersteuning om het leed te verzachten.
De minister van Justitie en Politie garandeert de nodige stappen, die ertoe moeten leiden dat vissers in het vervolg veiliger zijn. In dit kader noemt hij onder meer het plaatsen van een GPS-systeem en het in het leven roepen van speciale organisaties. Dit zal in nauw overleg geschieden met het visserscollectief.

error: Kopiëren mag niet!