Medische Zending moet middels donaties reguliere projecten uitvoeren

2MZ moet middels donaties reguliere projecten uitvoerenIn het verleden heeft de Medische Zending kosten noch moeite gespaard om naar de verre plaatsen te gaan om de kinderen te vaccineren. Echter beschikte zij in de afgelopen periode niet over de nodige financien om deze plaatsen te bereiken. “Tijdens de vaccinatieweek te Brownsweg zullen we naar de verschillende dorpen en kampen gaan wat voor deze week ons alleen al tussen de SRD 15.000-20.000 zal kosten”, zegt Medische Zending directeur Edward van Eer. Dat project wordt deze week door de Paho gefinancierd. Vroeger kon de MZ dit dankzij de subsidies klaarspelen. MZ kreeg namelijk subsidies voor de exploitatie van reguliere projecten zoals deze. Volgens van Eer vraagt het ministerie van Financien nu wat we aan salarissen moeten betalen, waarna zij belasting van afhalen en het eindbedrag uitbetalen. “Als gevraagd wordt hoe de andere dingen gedaan moeten worden, dan wordt aangeven dat er geen geld daarvoor is. MZ kan niet bij de pakken neerzitten en gaat dus op zoek naar donoren.” Hierdoor wordt het toch mogelijk de reguliere projecten uit te voeren zoals vaccinatie, preventie , voorlichting en screening (bv baarmoederhalskanker).
De organisatie is dus constant op zoek naar donaties van bedrijven en organisaties om projecten uit te kunnen voeren. “We hebben momenteel bij Unicef een project lopen om vaccinkasten voor ons te kopen. Wanneer een vaccin komt op de poli moet deze opgeslagen worden en gekoeld zodat deze binnen een bepaalde tijd goed blijft. In het binnenland waar er geen stroom is maar onze poli’s wel van zonnepanelen voorzien zijn, hebben we zonnepanelenkoelkasten voor nodig en die zijn niet gewoon bij Kirpelani te vinden. Een andere project is dat de gezondheidszorgassisstenten een bijscholing moeten krijgen rond vaccinatie en vaccinatiemethoden. Dat kost geld, omdat je alle GZA’s naar de stad moet halen.” Hoewel deze zaken onlosmakelijk aan de gezondheidssector verbonden staan en dus binnen het gezondheidsbeleid van de overheid vallen, moeten instanties zoals MZ zelf naar financien zoeken om dit uit te voeren. De DNA keurt een begroting goed en dit bedrag is bestemd voor al deze zaken inclusief salarissen van de gezondheidsmedewerkers, echter wordt er aangegeven dat er geen geld is.
Hardnekkige melden dat er nog steeds een tekort is aan vaccins. Directeur van Eer geeft aan dat zolang zij over vaccin beschikken zij tot de laatste doos zullen vaccineren. “Als die er niet is, zullen wij dat ook tijdig aan de ouders doorgeven. Maar tot op dit moment beschikken wij wel over de nodige vaccins”, aldus Van Eer.
NK

error: Kopiëren mag niet!