Brandweer: “Eén voor allen, allen voor één”

Brandweercommandant Radjen Jakhari en Juspol-minister Stuart Getrouw in een onderhoud (foto: Ricky Bahadoeringh)
Brandweercommandant Radjen Jakhari en Juspol-minister Stuart Getrouw in een onderhoud (foto: Ricky Bahadoeringh)
Met de leuze “Eén voor allen, allen voor één” werd de nieuwe minister van Justitie en Politie (Juspol), Stuart Getrouw, op vrijdag verwelkomd binnen het Korps Brandweer Suriname (KBS). De commandant van de brandweer, Radjen Jakhari, is ervan overtuigd dat er een vruchtbare samenwerking zal zijn met de minister. Tijdens het kennismakingsbezoek deelde Jakhari mee dat KBS continu ernaar streeft om toonaangevende brandweerzorg te bieden aan de totale samenleving. “Met dit in het vooruitzicht wordt zoveel mogelijk getracht om de technologische ontwikkeling op het brandweergebied zowel nationaal als internationaal bij te benen. De organisatie is gericht op efficiëntie, innovatie en resultaatgerichtheid om zodoende haar processen continu te beheersen en voortdurend de hoogste kwaliteit van bescherming en openbare veiligheid te bieden”, benadrukt de commandant.
Focus op ontwikkeling personeel
Het continu ontwikkelen van het menselijk potentieel wordt eveneens hoog in het vaandel gedragen binnen KBS opdat een gunstig werkklimaat, professionaliteit, kameraadschap, mentale en fysieke hardheid, discipline, teamspirit, integriteit, klantgerichtheid, creativiteit en zelfverantwoordelijkheid de boventoon kunnen voeren bij de dienstverlening. “Ownership is op gang gebracht bij alle leidinggevenden en medewerkers met de bedoeling om problemen als een uitdaging te zien; men moet zelf komen met oplossingsmodellen die de bedrijfsvoering kunnen garanderen.”
Landelijke verbetering brandweerzorg
Volgens Jakhari wordt er gewerkt aan de landelijke verbetering van de brandweerzorg. “Er wordt zoveel mogelijk getracht om de zorg af te stemmen op het risicobeeld van het verzorgingsgebied.” De operationalisering van de brandweerpost te Brownsweg (Brokopondo) is reeds een feit. Hierdoor is de brandweer vanaf 2015 in alle districten vertegenwoordigd. Het accent wordt ook gelegd op zelfredzaamheid bij de samenleving welke middels voorlichting wordt beoogd. “Zo worden er veel preventieactiviteiten verricht met betrekking tot community safety.” Naar zeggen van de commandant is er op korpsniveau een vruchtbare samenwerking met de brandweer van Frans-Guyana en Haaglanden (Nederland).
Wenselijkheden KBS
Volgens Jakhari is een aantal prioriteiten gesteld dat voor het personeel essentieel is bij het bieden van hoogwaardige brandweerzorg. De persoonlijke uitrusting (kleding en schoeisel voor incidentbestrijding), verbetering van het wagenpark, tekort aan logistieke voertuigen, capaciteitsversterking van de menskracht door middel van opleidingen, verbetering van de rechtspositie, verbeterde huisvesting en werkklimaat, zijn zaken waarmee het personeel thans te kampen heeft. “Een deel van de uitrukvoertuigen is aan vervanging toe. In 2016 is in samenspraak met het ministerie een aanvang gemaakt met gefaseerd aanschaffen van goed gebruikte blusvoertuigen. Het zesde blusvoertuig uit de aanschaffing van fase 2 is reeds binnen. Dit project zal dit jaar worden voortgezet.” Jakhari merkt op dat het wagenpark reeds 6 jaren niet is voorzien van de logistieke voertuigen. Het personeel kijkt eveneens uit naar de oplevering van het opleidingscentrum, kleedhok en zwembad te Santo Boma, alsook de renovatie van de brandweerkazernes. Het kennismakingsbezoek werd afgesloten met een rondleiding aan de minister.
KSR

error: Kopiëren mag niet!