Justitieminister bespreekt prioriteiten met vaste commissie Juspol in DNA

Justitieminister bespreekt prioriteiten met Vaste Commissie Juspol in DNA.1Justitieminister Stuart Getrouw en de vaste commissie van De Nationale Assemblee (DNA), belast met aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), hebben op woensdag 18 april 2018 formeel kennis gemaakt. Daarbij is er van gedachten gewisseld over het beleid dat minister Getrouw wil gaat uitvoeren. Volgens de voorzitter van de vaste commissie Juspol, Rossellie Cotino, is de bedoeling van de commissie om het beleid van het ministerie van Justitie en Politie kritisch te begeleiden. Tijdens deze meeting is gekeken naar de verschillende aandachtsgebieden, waarbij onder andere aan de orde kwam rechtshandhaving, rechtsbescherming, veiligheid, corruptie, capaciteitsversterking, wetgeving, resocialisatie, motivatie van het personeel en verbetering van de interne en externe communicatie.
Uit de prioriteitsgebieden zal het ministerie een aantal speerpunten vaststellen, die echt prioriteit genieten, waardoor de realisatie van zaken beter tot uiting kan komen. Op het gebied van corruptiebestrijding vindt de minister dat er ook intern hieraan gewerkt zal worden.
Voorzitter Cotino wilde graag meer weten hoe het zit met de wetgevingsproducten. De directeur van Justitie, Marriane Chin A Fat, ging hierop in en gaf aan dat onder andere het herziene Burgerlijk Wetboek reeds af is en dat het dit jaar nog aan de Nationale Assemblee zal worden aangeboden.
Het lid Krishnakoemarie Mathoera van de vaste commissie, die ook aanwezig was, benadrukte haar ondersteuning aan de bewindsman om te geraken tot een veiligere samenleving. Ze vroeg de bewindsman de aandacht voor de lange weg in proceszaken bij het Openbaar Ministerie (OM), welke volgens Mathoera knaagt aan de rechtstaat. Ze ziet ook dat het jeugdbeleid hoog op de agenda van het ministerie staat. Ten aanzien hiervan voegde de directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan, aan dat Juspol bezig is met een integraal jeugdbeleid. Er zal binnen de verschillende ministeries nagegaan worden wat hun rol is, zodat het beleid op de juiste wijze gevoerd kan worden.
Rossellie Cotino, voorzitter van de vaste commissie Justitie en Politie in DNA, gaf tot slot aan dat de minister vrij is om waar nodig de hulp van de commissie in te roepen en dat na deze kennismaking er overlegmomenten zullen volgen voor informatie-uitwisseling.

error: Kopiëren mag niet!