Wangsabesari wacht op bericht CHS

1ZEkerWangsabesari wacht op bericht CHSOesman Wangsabesari, die de opengevallen plek van Stephen Tsang binnen De Nationale Assemblee (DNA) zou moeten invullen, heeft nog niet bewilligd. “Ik ben ook wachtende”, zegt de politicus op vragen van Dagblad Suriname. Volgens de regels van het kiesstelsel is Wangsabesari de persoon die binnen moet komen. De procedure van opvolging treedt in werking nadat Tsang daadwerkelijk zijn lidmaatschap van de volksvertegenwoordiging heeft beëindigd, waarna het Centraal Hoofdstembureau (CHS) de procedure van invulling kan inzetten. Nadat het verkiezingsorgaan een brief stuurt naar Wangsabesari heeft hij twee weken de tijd om te bewilligen. De kersverse HI&T-minister kan echter maximaal zes maanden beide functies simultaan bekleden. Al geruime tijd is er enorme weerstand binnen de Nationale Democratische Partij (NDP) voor de opschuiving van Wangsabesari op de NDP-stoel van Tsang. Dit, omdat Wangsabesari uit de gelederen van de Nieuwe Stijl KTPI (NSK) komt en geen rasechte NDP’er is. De NSK-voorzitter benadrukt begrip te hebben voor de gevoelens van de NDP-achterban, maar vindt ook dat de wetgeving duidelijk is. “Ik ben vanaf 2010 in een samenwerking met de NDP. Ik ben geen rasechte NDP’er, maar in de praktijk heb ik de partij politiek altijd ondersteund. De gevoelens zijn te begrijpen, maar de Kieswet beslist dat ik de persoon ben die sowieso moet volgen nu Tsang is opgeschoven voor een ministerspost”, aldus Wangsabesari.
Derryl Boetoe volgt als Wangsabesari niet bewilligt
Indien Wangsabesari na kennisgeving van het CHS niet binnen twee weken bewilligt, zal Derryl Boetoe, ex-voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) en huidige directeur van de Centrale voor Vissershavens in Suriname NV (Cevihas), opschuiven. Namens de NDP behaalde Boetoe 1058 stemmen in 2015. NDP-voorzitter, tevens president, Desi Bouterse heeft in 2015 het verbod uitgevaardigd dat partijleden die gekozen zijn in De Nationale Assemblee bestuurlijke nevenfunctie mogen hebben. Op basis hiervan zou Boetoe moeten kiezen of hij deel zal worden van de volksvertegenwoordiging of dat hij blijft als Cevihas-directeur. Indien hij bedankt voor een DNA-lidmaatschap schuift Daniella Sumter op. Sumter zou echter ook moeten kiezen of zij hoofd van de afdeling Consumentenzaken blijft of DNA-lid wordt. De laatste persoon die dan aan de beurt komt is Raynel Enfield, beleidsadviseur op het ministerie van Sport & Jeugdzaken.
NSK nam onder paraplu NDP deel aan verkiezingen 2015
Wangsabesari heeft tijdens de vorige regeerperiode (2010-2015) als lid van de partij Kerukanan Tulodo Pranatan Ingil (KTPI) in deMega Combinatie deel uitgemaakt van de toenmalige coalitie in het parlement. Door interne problemen tussen hem en KTPI-voorzitter Willy Soemita koos hij ervoor om een eigen partij op te richten (NSK) en onder de paraplu van de NDP deel te nemen aan de verkiezingen van 2015. Hij kreeg slechts 370 stemmen op nummer 14 in Paramaribo en werd niet herkozen. De NSK’er viel met 99 stemmen terug van de 469 stemmen die hij in 2010 kreeg.
FR

error: Kopiëren mag niet!