Regering komt in om brandstofprijzen draaglijker te maken

Op grond van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, welke hebben geresulteerd in de aanvallen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op Syrië, is er een drastische verhoging geweest van brandstofprijzen op de wereldmarkt. Deze veranderde prijzen wereldwijd hebben als gevolg dat er lokaal een aanpassing is van de brandstofprijs.
Met het oog op de fragiele positie van de herstellende economie in ons land is er een spoedoverleg geweest om de plotselinge piek in de brandstofprijs. In opdracht van de president van de Republiek Suriname, ZE Desiré Delano Bouterse, is het ministerie van Financiën nagegaan hoe de samenleving tegemoet te komen. Bepaald is om een deel van de government take tijdelijk in te leveren. De prijs van Unleaded, die in eerste instantie SRD 6,77 zou zijn (een verhoging van SRD 0,34 per liter) is vanwege de interventie van de Surinaamse overheid teruggebracht naar een bedrag van SRD 6.60. De Surinaamse overheid komt in met 17 cent voor elke liter Unleaded, omdat bij Unleaded de plotselinge verhoging het hoogst was.
Alhoewel deze aanpassing buiten de invloedsfeer ligt van de Surinaamse Overheid, heeft de regering er alles aan gedaan om het tot een minimum te beperken. De tijdelijke ingreep is bedoeld om de situatie draaglijker te maken voor de Surinaamse burger. Middels deze verklaring vraagt de minister van van Handel, Industrie en Toerisme, Stephen Tsang, de aandacht van de samenleving. De beleidsman vraagt begrip van de samenleving en haast zich te melden dat de regering er alles aan zal doen om de situatie draaglijk te houden, waarbij tegelijkertijd verantwoord zal worden omgegaan met de schaarse middelen van de overheid.
De prognose is, dat de situatie in het Midden-Oosten nog enige tijd kan voortduren, vandaar dat de overheid gemeend heeft om tijdelijk in te grijpen. De regering blijft de ontwikkelingen in het Midden-Oosten op de voet volgen. Het is niet te verwachten dat de situatie in het Midden-Oosten gauw zal normaliseren. We houden er danig rekening mee dat het zelfs kan escaleren, aldus de bewindsman.
De minister doet een oproep aan de Surinaamse gemeenschap om als nooit tevoren zuinig om te gaan met brandstof. Dit zal maken dat de overheid minder hoeft in te komen waardoor er meer geld besteed kan worden aan de ontwikkeling van Suriname.
De nieuwe prijzen zijn 1 liter Unleaded voor SRD 6.60, 1 liter Diesel voor SRD 6.25 en Super Unleaded voor SRD 6.74.

error: Kopiëren mag niet!