Murwin Leeflang: ‘Behoort aspect werkgelegenheid tot beleidsprioriteit van de regering?’

Vakbondsleider Murwin Leeflang geeft aan het wederom jammer te vinden dat de werkende klasse een situatie heeft bereikt van bezinning en soberheid. Het is al bekend dat er een crisis laait onder de werkende klasse. Volgens de vakbondsman is het zo dat toen de koers nog niet zijn huidige stand had bereikt, werknemers nog de mogelijkheid hadden om naast de vaste lasten een beetje recreatie aan het leven te koppelen. Heden ten dage is dat in mindere mate mogelijk, wat ervoor zorgt dat er onvoldoende ontspanningsmogelijkheden voor de werkende klasse is. “We merken dat ondanks wij als arbeiders blijven produceren, we in het sociaal en maatschappelijke leven de nodige welvaart en welzijn niet kunnen verkrijgen. De regering mag zeggen wat ze wil, maar de realiteit is dat die crises meer dan een realiteit is voor de werkende klasse. Zij hebben geen andere alternatieven en zijn afhankelijk van hun inkomen. We hopen dat die regering dit in voldoende mate beseft”, zegt Leeflang.
Toelage van SRD 100 achterhaald
De vakbondsleider zegt verder uit te kijken naar de activiteiten die de regering ontplooit ten aanzien van verbetering van de omstandigheden van deze groep in de samenleving. Zaken als het geven van een SRD 100 toelage zijn al lang achterhaald. “Men moet met duurzame mogelijkheden komen, waarbij die wrokoman kan merken dat zij een waardevast inkomen heeft waarmee zij kunnen rondkomen. Als vakbeweging maak ik mij ernstig zorgen. Vooral hoe wij hebben vernomen dat het werkloosheidscijfer inmiddels 10% bedraagt. Dat is veel voor een bevolking van ongeveer 500.000 inwoners. Als vertegenwoordiger van de werkende klasse vraag ik de regering met noodzaak naar de situatie te kijken en na te gaan welke beleidsstrategieën aangepast kunnen worden om dit aan te pakken.”
Aanpak van werkloosheidscijfer
“In mijn relatie met het ministerie van Arbeid, op momenten waarin ik contact had met de minister, heb ik hem de aandacht gevraagd voor bovengenoemde zaken. We hebben zelfs aan de minister gezegd er wat aan te doen. Maar wanneer dat geen beleidsprioriteit is van het ministerie, kan de minister niets hieraan doen.” De vakbondsleider is van mening dat dit moet worden opgenomen binnen de prioriteitenlijst of beleidsbegroting van de regering. Hij stelt de vraag als de regering wel plannen ontwikkeld heeft om het werkloosheidscijfer aan te pakken. Binnen het beleidsprogramma oftewel jaarrede van september 2017, die de beleidsstrategieën voor het 2018 bevat, is gesteld dat de arbeidsmarkthervormingen beter tot uiting zullen komen middels het invoeren van de in 2017 goedgekeurde arbeidswetten, alsook het verder moderniseren van de arbeidswetgeving. In het dienstjaar 2018 zouden in dit kader 10 ontwerpwetten worden aangeboden, waaronder de ontwerpwet ter verbetering van de Arbeidsomstandigheden, de ontwerpwet ter instelling van het Nationaal Productiviteitscentrum, de ontwerpwet inzake ontslag, alsook 5 wetswijzigingen die aangeboden zouden worden aan De Nationale Assemblee, te weten de wijziging van de Arbeidsgeschillenwet, de Vakantiewet, de Wet Ongevallenregeling, Wet Minimum Uurloon en de Werknemersregistratiewet. Met de aanname van deze arbeidswetten zou de algehele herziening van de arbeidswetgeving in Suriname in lijn zijn met nationale ontwikkelingen en met internationale richtlijnen en standaarden. Ook zou de Arbeidsinspectie in 2018 nadrukkelijker worden ingezet om stringenter de controle te houden op de naleving van arbeidswetten.
“Hoewel het ministerie haar best doet mensen weer aan het werk te krijgen wanneer zij vanwege het vertrek van een bedrijf (geval Suralco) hun baan hebben verloren, zijn er meerdere bedrijven die sluiten. Is men blind daarvoor. Ik hoop dat het ministerie zaken goed monitort. Vervolgens hoop ik dat wetten die waren aangedragen, uiteindelijk in de uitvoering worden gebracht”, aldus Leeflang.
NK

error: Kopiëren mag niet!