Enkele spoedvragen aan minister "Omoe" Tsang.

De aanstelling van deze minister was al vele maanden in voorbereiding waardoor de man zich persoonlijk ook heel goed heeft kunnen voorbereiden op het ministerie dat hij nu mag leiden. In het parlement heeft hij genoegzaam laten blijken vooral voor het groepsbelang te gaan. Omoe zal ook wel diepgaande instructies hebben gehad van de Chinese ambassadeur en als het goed is, ook van de Chinese maffia hier te Lande. Want hij moet niet proberen te ontkennen dat er geen Chinese handelsmaffia is in dit land. Omoe moet begrijpen dat het feit dat wij vaak zwijgen niet wil zeggen dat we zaken niet zien en het dus niet weten. Eed afleggen om naar eer en geweten te werken en trouw te zweren aan onze Grondwet, om enkel het belang van de Surinaamse natie te dienen en niet van een China tegelijk. Doen wij dat niet dan is dat regelrechte landverraad, toch? Ons volk zal heel kritisch moeten opletten, erg waakzaam blijven om zich niet te laten misleiden.
Omdat deze minister in zijn eerste toespraak heeft gezegd, dat de controle ambtenaren van de Economische Controledienst ECD de winkels van de in overtreding zijnde supermarkten niet meer moet sluiten voor enkele dagen , maar met een strakke waarschuwing aan de winkelier moet volstaan, rijst de vraag of de controleurs dan hierdoor niet veel meer te doen zullen hebben. Het is bekend dat die malafide winkeliers al heel gauw zelf tjoekoe aanbieden aan de controleurs om niet te streng te controleren en al te veel te letten op de vervallen producten, de heel slechte koeling van melkproducten en geen koeling van eieren. Verder om bekeuring of betaling van boete te voorkomen, of zelfs winkelsluiting. In de periode van de 2 afgelopen jaren waren er vele winkelsluitingen omdat de hygiene heel erg slecht was. Niet alleen op de schappen, maar ook in de vleeswarenkoelers, en op de vloer. Er hing steeds een vreselijk vieze mufgeur en vaak was er rattenpoep her en der. Sommige winkeliers bleven opzettelijk doorgaan om bijna of net vervallen of al maanden vervallen producten te verkopen. Vetput afwezig of overvol, geen al te groot probleem. Is dit niet waar? Dit speelt zich al langer dan 10 jaren af, en het is ondanks de winkelsluitingen gewoon doorgegaan zonder dat de leiders achter de winkeliers hun mensen opriep om zich aan de Wet te houden en de gezondheid van ons volk niet langer opzettelijk te schaden. Maar Omoe Minister wil bekeuring en winkelsluiting voorkomen en in plaats van zwaardere sancties wil hij het model van een maand sluiting toepassen, om orde op zaken te stellen. Dat geeft te denken. Gaat de minister prijsopdrijvingen laten controleren en beboeten of mag dat ook niet meer? Benieuwd of de Consumentenverenigingen van meneer Aleyne en de DNA eindelijk op scherp zullen gaan staan. Of gaan zij de straat op in de vorm van een protest-aktie, om onze gezondheid en het economisch belang veilig en voorop te stellen. Want we weten ook dat vele omoe-winkeliers meedogenloos zijn. Het is ook opgevallen dat zij veel US-Dollars bezitten, want ze kopen ook dollars en goud op. En de supermarktwinkeliers moeten niet de kwalificatie krijgen van “ondernemer”. Ook de hosselaars niet, zoals Omoe dat zo graag wil. Want dat is toch o zo belachelijk!
Minister Omoe wil nog meer Omoe Sneesies in het binnenland brengen om in de goud productie te stappen. Ze willen handelen in goud en hout en zij willen hun winkeltjes draaien, maar dat is beslist niet aan te raden. Het is meer dan genoeg! Laten wij niet meer Sneesies lokken uit China en laten wij ook niet met meer vergunningen gaan strooien. Minister, die Omoes worden niet of nauwelijks gecontroleerd op hun economische activiteiten en inkomsten. Wat gaat u daartegen doen? Gaat U de economische bevoordeling van de Omoes van de afgelopen 25 jaren ten opzichte van andere groepen in Suriname, de oneerlijke snelle bevoordeling en concurrentie, niet drastisch stopzetten? Want dat gaat niet zonder corruptie. Verminder de Import van vele totaal onnodige producten uit China met 20%. China gaat daar niet dood aan en Suriname ook niet! Want u moet de nationale, verziekte economie toch eerst gezondmaken? Maar we zien dat u zich erg druk maakt om de veiligheid van Omoe winkeliers waarvan een groot aantal niet eens Surinamer zijn. Maakt u zich ook druk dat er nog steeds duizenden Illegale chinezen al vele jaren in Suriname zijn? Waarmee houden die zich bezig en waar schuilen ze? Wie beschermt hen? Brengt dat geen corruptie met zich mee? Hoeveel grote supermarkten, luxe kledingzaken, bouwmaterialenwinkels, houtconcessionarissen voor kaalkap en roofbouw zullen er nog komen? Waarom geen openbaarheid? Is dat nu niet echt genoeg geweest, is een vraag ook aan de President. Omoe Minister, welk belang is voor U het hoogste belang eerlijk en rechtvaardig om te dienen? Minister, gaat u de vreselijke corruptie op een aantal afdelingen op uw ministerie die vergunningen verlenen, niet zwaar bestrijden? Want daarover heeft het volk u tot nu toe niets horen zeggen en beloven. Maar we wachten met heel veel geduld.
Naldo Moiman

error: Kopiëren mag niet!