Minister Getrouw rekent op hechtere samenwerking Openbaar Ministerie

Minister Getrouw rekent op hechtere samenwerking Openbaar Ministerie.1Minister Stuart Getrouw van het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol), is reeds gestart met zijn kennismakingsbezoeken aan diverse dienstonderdelen van het ministerie. Op dinsdag 10 april 2018 heeft de bewindsman een bezoek gebracht aan het Openbaar Ministerie (OM), bekend als het parket van de Procureur-Generaal aan de Limesgracht, waar hij kennis heeft gemaakt met de verschillende officieren van justitie, diensthoofden en het overige personeel.
De bewindsman maakte zijn verwachting kenbaar aan het personeel van het OM. “Een van mijn beleidsprioriteiten is de veiligheid zoveel mogelijk te brengen naar beheersbare proporties in de samenleving en om daartoe te geraken maakt u van het OM sowieso deel van uit”, zei de minister aan de diensthoofden en officieren.
Minister Getrouw zegt dat hij te allen tijde open staat voor een goede samenwerking. Zijn beleid is ook gestoeld op de ervaring van de officieren. “Ik kom er niet onderuit. Dit is maar een kennismakingsbezoek, maar we zullen vaker met elkaar in contact treden en te zijner tijd zullen we dichterbij mekaar raken, zodat we een beter werkverband kunnen creëren”, zegt de justitieminister.
Voordat de bewindsman het personeel toesprak, gaf hoofdofficier van Justitie, Carmen Rasam, een korte inleiding over de doelen en plannen van het OM. Volgens Rasam zijn een paar van de uitdagingen van het OM op dit moment de doorloop processen, zoals de digitalisering van de bedrijfsprocessen en procesdossiers. De hoofdofficier gaf ook aan dat er een aantal projecten zijn uitgeschreven, die nog begroot moeten worden door de overheid. Een daarvan is reeds in uitvoering: de opleiding voor Vervolgingsambtenaren, de VIO-opleiding, waarbij 16 juristen worden opgeleid ter versterking van het OM.
Enkele officieren vroegen de aandacht van de minister voor de invulling van openstaande posten voor de beveiliging van de officieren. De kwestie rond de beveiliging van de officieren speelt sinds vorig jaar, maar de invulling van openstaande posten laat nog op zich wachten. Er is ook aandacht gevraagd voor de benoeming van een tweede Advocaat-Generaal en het regelen van enkele elementaire randvoorwaarden.
De bewindsman gaf aan aandacht te zullen besteden aan de zaken. Hij deed een beroep op de het personeel om degenen die belast zijn met het voorbereidend onderzoek van strafbare feiten te blijven ondersteunen. Aan het einde van het bezoek kreeg minister Stuart Getrouw een rondleiding.

error: Kopiëren mag niet!