Een woord van dank uit Coronie

Met de oplevering van de zeedijk is het noordelijk gedeelte van Coronie vanaf plantage Burnside tot Moy gevrijwaard van het zeewater die tijdens elke springvloed de woongebieden binnendrong en meedogenloos tekeer ging . Het zeewater drong letterlijk tot in de burgers hun woningen door met alle nare gevolgen van dien. Langs de hoofdweg (Johannes Kraagweg) was er sprake van een ernstige dreiging van zeewater op het wegdek. Ongedierte uit de omringende parwabossen zochten hun toevlucht tot hoger gelegen land. Kanalen en trenzen in de verschillende plantages traden buiten hun oevers. Het was een tijd toen ambtenaren toestemming kregen van hun werkgever om zich naar huis te haasten teneinde het vee te weide alsook in de stallen in veiligheid te brengen. Velen kunnen zich nog goed herinneren hoe veldarbeiders van het ministerie van OW buiten diensttijd om, opgetrommeld werden om met behulp van een graafmachine, noodmaatregelen te treffen wanneer de hoge vloedgolven de oude dijk aan diggelen sloeg.
Wie nooit op de oude dijk gestaan heeft tijdens springvloed, zal ook nooit beseffen hoe waardevol de huidige zeedijk is voor het behoud van het district Coronie. Als je niet weet dat een groot gedeelte aan land in noord Totness, dat bekend stond als tiende, negende, achtste en zevende blok verdwenen zijn vanwege de oprukkende zee, dan zal je de belangrijkheid van de zeedijk zoals hij er nu staat niet begrijpen. Velen wisten niet wat zij hoorden toen dhr. Blufpand van Sunecon tijdens zijn toespraak verklapte dat op de plek alwaar de opleveringsplechtigheid plaatsvond, ongeveer twee kilometers zee inwaarts het land en parwabos was. Daar stond er een schutsluis. Ingewijden weten ook dat op voornoemde plek er vroeger rijst geplant werd door de eerste groep Javanen die zich in het gebied gevestigd hadden. Vandaar dat Noord Totness “alesie gron” genoemd wordt. Ze verhuisden in een later stadium naar het zuiden vanwege de oprukkende zee.
Als parlementslid toen, was het tijdens alle begrotingsbehandelingen mijn stokpaardje om te pleiten voor de bouw van een betonnen zeedijk. Het deed mij goed dat kopstukken van de NPS mijn noodkreet toen serieus opvingen. Het is nooit eerder voorgekomen dat er een project van meer dan 50 miljoen euro in Coronie is uitgevoerd. Aan degenen die beweren dat de NPS door de Jaren heen niets heeft betekend voor Coronie, wens ik aan te geven dat dit project het grootste is van alle andere onder een NPS bewind uitgevoerde werken. Niet de aanleg van de Coppenameweg. Niet het aanleggen van de zwampwaterkerende dijk in het zuiden. Niet het bouwen van het medisch centrum. Niet het asfalteren van de binnenwegen. Niet het aanleggen van de Larecopolder. Niet het brengen van elektriciteit en drinkwater voor de bewoners in het Coppenamegebied , niet het bouwen van de ijsfabriek, scholen, dienstwoningen, overheidskantoren etc. etc., maar de bouw van de zeedijk mag gerekend worden tot het grootste ontwikkelingsproject voor Coronie. Het zou goed zijn wanneer de politieke partijen die zogenaamd begaan zijn met het lot van Coronie en de Coronianen kunnen aangeven welke projecten zij gerealiseerd hebben voor het district sinds hun bestaan.
Ondanks het de plicht is van welke Regering dan ook om ontwikkelingskansen te bieden aan de bevolking, is het op zijn plaats een woord van dank uit te spreken aan het adres van degenen die de moed hebben opgebracht om de beslissing – lees politieke beslissing- te nemen om de zeedijk te laten bouwen. Hulde aan ex-minister Balessar voor zijn inspanningen bij de beginfase van het project en daarna verder begeleid door zijn opvolger de heer Kanhai. Hulde aan ex-minister Van Ravenswaay die de Coronianen middels diverse sessies voorbereid had op de uitvoering van het project. En tot slot een speciaal woord van dank aan de man die Coronie tijdens een verkiezingsrally beloofd had dat er een zeedijk gebouwd zou worden die generaties lang stand zal houden en goede ontwikkelingsperspectieven aan de Coronianen zou bieden. En dat is ex-president Ronald Venetiaan. Hij gaf ook in 2008 het startsein voor het neerzetten van dit megaproject. Coronie is u zeer dankbaar.
Harold L. J. Bendt

error: Kopiëren mag niet!