Jairam: “Wijziging kiesstelsel moet leiden tot effectievere participatie volk”

In de laatste week van maart 2018 heeft president Desi Bouterse voorstellen over de aanpassing van het kiesstelsel ontvangen. De overhandiging geschiedde door de voorzitter van de presidentiële Commissie Evaluatie Kiesstelstel, Jules Wijdenbosch. Voordat dit tot stand is gebracht, zijn er presentaties en consultatierondes gehouden waaraan tal van politieke partijen hebben geparticipeerd. Eén van deze politieke partijen is de Progressieve Vleugel van de FAL (PVF), onder leiding van de landbouwkundige Soedeshchand Jairam. Alhoewel diverse partijen benaderd zijn voor commentaar, is Jairam niet op de hoogte over datgene wat in de voorstellen is opgenomen. “PVF heeft ook een bijdrage geleverd omtrent de wijziging van het kiesstelsel. Nu 2 jaren voor de verkiezing hoor ik dat de commissie met een voorstel is gekomen”, accentueert Jairam in gesprek met Dagblad Suriname.
Verbod op pre-electorale samenwerking?
Aangezien er eenmaal nieuwe voorstellen zijn ingediend, verwacht de PVF-topper dat de wijzigingen breedvoerig behandeld moeten worden in De Nationale Assemblee (DNA). “Wanneer je het kiesstelsel wil wijzigen, is er namelijk een wetsvoorstel nodig.” Jairam verwacht echter geen kolossale verbeteringen. Zo gaat hij ervan uit dat er een verbod gelegd zal worden op de pre-electorale samenwerking tussen de politieke partijen. Dit betekent dat elke partij zelfstandig de verkiezing moet ingaan. “Dit zal dus nadelig uitkomen voor een aantal partijen, dat samen zou willen werken met de grote partijen.” Voor een goede gang van zaken dienen de DNA-leden erop toe te zien dat bij de wijziging van het kiesstelsel de ontwikkeling van het land centraal wordt gesteld. Een kritische houding vanuit de volksvertegenwoordigers is dus van eminent belang, stelt Jairam. “De gewijzigde wet moet in feite leiden tot meer democratie onder de samenleving, alsook een effectievere vertegenwoordiging van het volk. Er moet geen situatie ontstaan waarbij enkele partijen bevoordeeld zullen worden.”
Volledige volksparticipatie nastreven
De participatie van het volk in het beleid van de autoriteiten geschiedt via de politieke partijen. En om deze participatie volledig te kunnen benutten, is het kiesstelsel de enige manier. Jairam merkt op dat de kleine partijen überhaupt geen zetels kunnen behalen, maar wel stemmen krijgen van burgers. Hierdoor krijgen zij niet de gelegenheid om vertegenwoordigd te worden. Wat in Suriname thans gangbaar is, is dat de lijsttrekkers van de politieke partijen die in de top 3 staan, automatisch worden doorgeschoven voor de DNA-functies. Dit, terwijl het volk niet eens massaal op hen gestemd heeft in tegenstelling tot andere kandidaten die wel populair zijn onder het volk, maar door de partijleiding helemaal onderaan van de kandidatenlijst geplaatst zijn. “Op al deze zaken moet er gelet worden. Er zou ook de mogelijkheid gecreëerd moeten worden dat de districtscommissarissen door het volk gekozen worden. Ook de prestaties van de ressorts- en districtsraadsleden zijn aan een evaluatie toe. Daarom moet de DNA betrokken worden bij de wijziging van het kiesstelsel”, aldus de PVF-topper.
KSR

error: Kopiëren mag niet!