Ramautarsing herkozen bij VES

Vlnr: S. Debipersad, S. Raghoebarsing, W. Ramautarsing, N. Alberg-Blijd, J. Ramdat Tewarie
Vlnr: S. Debipersad, S. Raghoebarsing, W. Ramautarsing, N. Alberg-Blijd, J. Ramdat Tewarie
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), gehouden op woensdag 28 maart, is Ir. Winston Ramautarsing, bij acclamatie, herkozen tot voorzitter van de vereniging. De overige bestuursleden zijn: John Ramdat Tewarie (ondervoorzitter), Steven Debipersad (secretaris), Naomi Alberg-Blijd (penningmeester) en Sadhana Raghoebarsing (commissaris). Dit bestuur zal in haar dagelijkse werkzaamheden worden ondersteund door Swami Girdhari en Reguillo Hira. Verder werden de scheidende bestuursleden, Brigette van Hetten en Mireille Berggraaf, bedankt voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar.
Op de ALV is door het Bestuur het Jaarverslag 2017 gepresenteerd inclusief de Financiële verantwoording. Tevens is het jaarprogramma en de hierbij behorende begroting 2018 gepresenteerd en goedgekeurd. De vereniging heeft ook voor dit jaar diverse activiteiten gepland, zoals de VES Scriptieprijs, de Beste Eerstejaars Economie Studiebeurs, veldbezoeken, CEO-talks, lezingen en discussieavonden, eventueel in samenwerking met andere organisaties. Ook internationale samenwerkingen staan in het vizier ondermeer met de Dutch Caribbean Economists.
De VES zal een bijdrage blijven leveren aan economische vraagstukken middels het aangaan van een gezonde dialoog met de belangrijkste actoren van het land, teneinde duurzame welvaart voor de samenleving te bewerkstelligen. Vooral in deze sociaaleconomisch moeilijke periode is dit een bittere noodzaak.

error: Kopiëren mag niet!