Gezondheidszorg Defensie blijft gegarandeerd na overheveling naar SZF

De gezondheidszorg voor het personeel bij het ministerie van Defensie bevindt zich in een proces van overheveling naar het Staatszieken Fonds(SZF). Binnen twee maanden tijd zal dit proces gefinaliseerd zijn. Momenteel doet zich bij het ministerie van Defensie een situatie voor, waarbij personeelsleden genoodzaakt zijn om de medische kosten voor specialistische zorg uit hun eigen zak te betalen. Dit vanwege late uitbetalingen naar specialisten. In het geval van de specialistische zorg worden de Garantiebrieven van het militair hospitaal niet meer geaccepteerd.
Vanwege deze situatie zette de specialisten de dienstverlening naar het totale personeel van dit ministerie stop. Met de stap naar het SZF zal deze situatie gelukkig tot het verleden behoren en hoeven personeelsleden niet langer in eigen zak bij het bezoeken van een specialist.
“Wij van het ministerie hebben uitgekeken naar een oplossingsmodel voor dit probleem” verteld Kolonel Mitchell Labadie, directeur bij het ministerie van Defensie. Gelet op de op handen zijnde verandering zijn de personeelsleden in de eerste helft van maart geïnformeerd tijdens verschillende infosessies. De sessies zijn gehouden in de kazerne en op het centraal kantoor. Onduidelijkheden zijn toen door de leiding uit de wereld geholpen.
Het ministerie zorgt volgens directeur Labadie ervoor dat haar totale personeelsbestand gegarandeerd kan zijn van medische zorg. Hij verzekert het personeel ervan dat de oplossing geenszins nadelig zal uitvallen voor hen en roept het personeel dat nog steeds onduidelijkheden heeft op om langs te lopen bij de leiding voor verduidelijking.

error: Kopiëren mag niet!