Menselijke resten gevonden aan de Lim A Postraat

Student Jõvan Samson en archeologe Irene Meulenberg bezig het skelet verder bloot te leggen. Foto S.A. Fokké
Student Jõvan Samson en archeologe Irene Meulenberg bezig het skelet verder bloot te leggen. Foto S.A. Fokké
Arbeiders van een bouwbedrijf zijn tijdens werkzaamheden aan de Lim A Postraat gestuit op menselijke resten die onder het trottoir lagen, op een diepte van ongeveer 20cm. Dit gebeurde op vrijdag 23 maart. Via de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) werd de Archeologische Dienst van het directoraat Cultuur hiervan in kennis gesteld. In het verleden zijn vaker skeletten in de oude binnenstad gevonden, met name in de schelprits aan de Heerenstraat.
Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is het van belang erop te wijzen dat er bij de vondst van skeletten een bepaalde procudure gevolgd moet worden zodat er geen informatie verloren gaat. Op de samenleving wordt daarom een beroep gedaan om in soortgelijke gevallen de politie te informeren alsook de Archeologische Dienst van het Directoraat Cultuur, zodat het onderzoek op de juiste wijze kan plaatsvinden.
Irene Meulenberg, Archeologe van het directoraat Cultuur heeft het skelet zorgvuldig blootgelegd, met behulp van Jõvan Samson, student Geschiedenis met een minor Archeologie van de Faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit. De politie werd ook ingeschakeld die vervolgens de nodige medewerking verleende. Het skelet is voor verder onderzoek overgedragen aan Rakieb Khudabux, verbonden aan de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij is arts en deskundige in de anatomie en heeft zich verdiept in fysische antropologie. Het onderzoek zal uitsluitsel moeten geven over ondermeer het geslacht, leeftijd en datering van het skelet. Na het verwijderen van het skelet konden de bouwwerkzaamheden worden vervolgd.

error: Kopiëren mag niet!