Adek-personeel ontvangt salaris op tijd

Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) blijkt zijn gemaakte afspraken met de werknemers na te komen. Zowel het technisch en administratief als het wetenschappelijk personeel heeft op 26 maart de salarissen ontvangen, plus wat bij de laatste onderhandelingen is overeengekomen.
Wetenschappers
Het wetenschappelijk personeel heeft op 26 maart zijn salaris ontvangen plus 40% voorschot op de bezoldiging. Men ontving 40% voorschot van een salariscorrectie. De 40% is netto (onbelast) van het bruto (belast) salaris dat men maandelijks ontvangt. Dit voorschot kreeg men voor de maand maart. De volgende fase voor de wetenschappers wordt medio april 2018 uitbetaald, waar men 40% voorschot ontvangt over looncorrecties voor januari en februari 2017. Eind april 2018 ontvangen wetenschappers hun salaris met 40% looncorrectie over de maand april 2018. Parttimers krijgen eind april een voorschot van 40% uitbetaald voor de maanden januari tot en met april 2018.
TAP’ers
Het technisch en administratief personeel heeft op 26 maar 2018 de ingehouden belastingheffing op de kleding- en schoeiseltoelagen over 2017 en 2018 ontvangen. Het ging om ongeveer de helft van de bijkans 600 TAP’ers op wiens kledinggeld belastingen werd geheven. Salariscorrecties voor de TAP’ers volgt uiterlijk 15 april 2018, en wel aan voltijdse TAP’ers een voorschot van 40% over de bezoldiging en bijbehorende toelagen over maart 2018. Tegen eind april 2018 ontvangen voltijdse TAP’ers 40% van de salariscorrecties en bijbehorende toelagen over de maanden januari en februari 2017. Ook parttimers krijgen tegen eind april 2018 40% als voorschot over de maanden januari en februari 2017 en maart en april 2018. Belastingen over de nu toegekende voorschotten worden achteraf afgerekend bij onderhandelingen voor de rest van de 60%.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!