Renate Wouden: “Criminelen worden niet geboren maar gevormd”

1Criminelen worden niet geboren maar gevormd”Het Vrouwen Parlement Forum (VPF) heeft op zaterdagavond een educatieve bijeenkomst gehouden op het Lalla Rookh complex in het kader van ‘Leiderschap en Opvoeding’. Daarbij heeft Renate Wouden, voorzitter van de Bond Belangenbehartiging voor Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), een uiteenzetting gegeven over de rol van de leerkracht in de vorming van het kind. Ook Emmy Hart en Leendert Pocorni hebben hun kennis met het publiek gedeeld dat goed vertegenwoordigd was in de zaal. Elke inleider is overigens door het VPF gehonoreerd met een certificaat.
Ongewenst gedrag is product van omgeving
Wouden merkt op dat de onaangename taferelen op scholen, zoals geweld tussen leerlingen onderling of juist tussen leerlingen en leraren, een issue is waar opvoeding een belangrijk element vormt. Zelf is zij niet alleen een belangenbehartiger voor de gepensioneerden, maar heeft zij ook een dosis aan ervaring opgedaan als schoolleider in de jaren ’80. “Wat we thans meemaken op de scholen is niet nieuw; geweld of andere onaangename zaken waren er voorheen ook. Het verschil is dat wanneer een issue zich nu voordoet het binnen 2 seconde al op je mobiel is”, accentueert Wouden. Zij stelt dat elk kind in onschuld is geboren. Het ongewenst gedrag is in principe het product van de omgeving en de volwassenen. “Criminelen worden niet geboren, maar ze worden gevormd door hun omgeving. En dit betekent dat wij met zijn allen gefaald hebben om het kind op de juiste manier te begeleiden.”
Opvoeding is centrale taak op scholen
Het beroep van een leraar eindigt niet bij het verzorgen van leerstof, het behelst veel meer dan dat. Wouden ziet nog vaak dat de attitude om kinderen thuis op te voeden door de wettelijke vertegenwoordigers veelvuldig voorkomt bij de onderwijsgevenden, terwijl de opvoeding ook de verantwoordelijkheid is van de leraren, omgeving, media en buren. “Iedereen voedt bewust of onbewust kinderen op. Vaak houden we alleen rekening met onze biologische kinderen.” Wat ook zorgwekkend is, is dat de ouders hun kinderen niet altijd op een liefdevolle en respectvolle manier bejegenen. De aanpassing aan de generatiekloof is iets wat niet een ieder lukt. “Vele van de ouders houden zich nog vast aan de opvoeding van hun tijd, de tijd van luisteren en zwijgen. Maar nu leven we in een andere tijd, waardoor de opvoeding dus ook aangepast moet worden.”
Profiel goede leerkracht
De leraren en schoolleiders dienen eveneens de opvoeding van de leerlingen ernstig te nemen. Ook hier geldt dat zij zich aan de moderne tijd moeten aanpassen. “We leven niet meer in een tijd waarbij de school altijd gelijk heeft; de leerkrachten en schoolleiders moeten openstaan voor de kinderen. Als schoolleider dien je een aanspreekpunt te zijn voor hen.” Leraren kunnen de gewoonte hebben om misbruik te maken van hun positie door een favoriete leerling te bevoordelen of juist een vervelende leerling te benadelen. “Zo creëer je geen prettige sfeer in de klas. Evalueer daarom periodiek jezelf en je omgeving. En wees daarbij vooral kritisch naar jezelf toe.” Onderwijsgevenden en schoolleiders dienen zoveel mogelijk een goede sfeer in de klas na te streven. Door ze aandacht te geven, zal het duidelijk worden waar de schoen wringt. “Als leerkracht behoor je te weten welk kind meer aandacht nodig heeft.” Indien blijkt dat een leerling geen goede relatie heeft met de ouders, om welke reden dan ook, dient een onderwijsgevende die extra warmte en begeleiding te geven. “Het beroep van leerkracht is een bewuste keus die een persoon maakt, dus je moet je betrokken voelen voor je leerlingen”, aldus Wouden.
KSR

error: Kopiëren mag niet!