Nieuwe parkeergelegenheid voor bezoekers Centrale Markt

Parkeerplaats voor de marktbezoekers (foto: Ricky Bahadoersingh)
Parkeerplaats voor de marktbezoekers (foto: Ricky Bahadoersingh)
De Centrale Markt Paramaribo heeft twee parkeerplaatsen in voorbereiding. Het ligt in de bedoeling dat de huidige parkeerruimte (aan de overkant van de Jodenbreestraat) wordt ingezet als parkeerplaats voor bezoekers van de markt. Momenteel wordt het terrein door de marktventers gebruikt en dit ook vanaf 02.30 uur in de ochtend tot zeker 16.00 uur. Hierop is er parkeergelegenheid voor zeker 100 voertuigen. De bezoekers mogen hoogst waarschijnlijk vanaf volgend week al hier gebruik van maken. De parkeergelegenheid van de venters zal worden verplaatst naar de locatie waar de Albina-taxihouders in het verleden stationeerden. Die staan in het vervolg iets verder, gezien de markt de bezoekers iets dichterbij de markt wenst te laten parkeren.
Marktmeester John Lecton vertelt aan Dagblad Suriname dat er al geruime tijd een terugval van bezoekers aan de markt is geobserveerd. De marktleiding voert momenteel plannen uit om de markt veel aantrekkelijker te maken. Dit doet zij bijvoorbeeld door te werken aan een one stop unit voor nutsbedrijven (Telesur, EBS, SWM, My Lab en CBB). Er wordt getracht het gezicht van de markt ook netter te houden dan in voorgaande jaren is gedaan.
“Ik heb al gesproken met de markventers. Zij zullen verder parkeren. Je kunt niet hier zitten, terwijl mensen niet naar de markt kunnen komen omdat er geen parkeerruimte is. Jij dwingt de mensen eigenlijk om bij de Chinees op de hoek te kopen. Ik zeg niet dat het laatste slecht is. Het gemak dient de mens”, aldus Lecton.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!