VHP navrátri boodschap

Untitled.pngcccDe kracht van Durgá Mátá

Twee keer per jaar wordt gedurende negen dagen en nachten het vrouwelijke aspect van de Almachtige, Durgá Mátá, geëerd. Zij is de oorsprong van alle energie, ze is de oerkracht, namelijk de Adishakti.
Het respect dat we tonen voor Durgá Mátá kent drie kanten.
– het schenkt ons kennis en wijsheid in de vorm van Mahá Saraswati,
– het verlicht ons levenspad in de vorm van Mahá Laxmi en
– het elimineert alle het kwade in de vorm van Mahá Káli.
Let wel Durgá Mátá is er altijd voor ons allemaal en van ons wordt gevraagd dat wij steeds aandacht blijven schenken aan Haar.
Navrátri is een zuiver religieus feest en leent zich niet voor andere niet religieuze en/of met manipulatieve bedoelingen. Moge Durga Mátá, personen die zich schuldig maken aan dit soort activiteiten de wijsheid schenken deze handelingen na te laten.
De VHP is een voorstander van het zuiver houden van de bedoelingen van alle feest- en hoogtij dagen, zoals die beschreven zijn in de heilige geschriften en ons worden meegegeven door geestelijken.
In een tijd waarin onze gemeenschap onder morele druk staat is het van belang dat we het zuivere van het onzuivere doorzien. Het goede van het kwade onderscheiden. Wij vragen daarom een ieder, vooral de jongeren, om zoveel als mogelijk ook alle mandir diensten en religieuze activiteiten in het kader van Navrátri bij te wonen en daarmee spirituele energie op te doen, om voor de komende periode de juiste keuzes te kunnen blijven maken.
Ons is geleerd door heilige geschriften, dat wanneer wij gezamenlijk puja en praathna doen, dat dan de vruchten daarvan zich niet alleen beperken tot ons alleen, maar dat de hele samenleving, je geboorte land , de positieve vruchten plukt.
Het is daarom van groot belang dat wij burgers, met ons hart en ziel (mantjiet se) meedoen met de puja activiteiten.
Moge Durgá Mátá u allen beschermen en rijkelijk zegenen/ Ashirvád

error: Kopiëren mag niet!