Startsein gegeven voor bouw 400 volkswoningen

Frontfoto 2Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer heeft vrijdag jongstleden het startsein gegeven voor de bouw van woningen voor personen met een laag inkomen. Het woningbouwproject in het kader van Dalian II Woningbouwproject wordt neergezet te Morgenstond in het noorden van Paramaribo. De finaciering komt uit het Fonds Woningbouw voor Lagere Inkomensgroepen. Het ligt de bedoeling om in dit kader 700 woningen te bouwen, waarvan de eerste 400 op Morgenstond zullen verrijzen. China Dalian International & Technical Cooperation Group Co. Ltd (CDIG) is de aannemer. De directievoering is toevertrouwd aan Sintec NV.
Samenwerking publieke en private sector
De minister haalde aan dat De Nationale Assemblee in 2012 het huisvestingsplan van Suriname heeft bekrachtigd, waardoor het mogelijk is de dat publieke en de private sector samenwerken om woningen met een duurzame structuur neer te zetten. Er wordt verder gewerkt aan wetgevingsproducten om de huisvesting verder te ordenen en te verbeteren. De conceptwetten Wet Instelling Garantiefonds Sociale Huisvesting, de Wet Nationale Woningbouwfonds en de Wet Toelating Huisvestingsorganisaties horen daarbij.
Toegwezen volkswoningen staan leeg
De minister was niet te spreken over het feit dat enkele begunstigden, die eerder in aanmerking zijn gekomen voor een woning, die niet bewonen, de woning onbeheerd hebben laten staan, verhuurd of vervreemd hebben. Samsoedien stelde de retorische vraag: ‘Hoe komt dat?’ Bij het maken van wetten en vastellen van regels voor het in aanmerking komen van woningen, zal ervoor gezorgd worden dat deze scheve schaats niet kan worden gereden.
Electra en water
In het belang van de transparantie zal in de toekomst de screening van aanvragers en de toewijzing van een woning plaatsvinden buiten de opverheidssfeer. Tot nu toe is het zo geweest dat de woningen zonder elektriciteit- en watervoorziening worden overgedragen. Vanaf nu wordt er ook gezorgd voor deze voorzieningen.
HD

error: Kopiëren mag niet!