Padieboeren Saramacca vragen om ondersteuning

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme heeft in november 2017 een startsein gegeven aan het klaarmaken van terreinen voor de aanplant van rijst bestemd voor de pluimveevoederindustrie. De aanvang werd gemaakt aan de Gangaram Pandayweg km 18. Het project vordert. Op 8 april starten de boeren met de eerste oogst. Zoals het gewas er nu voor staat, biedt het volgens de padieboeren goede vooruitzichten. Er is een pilot van 23 hectaren (op 7 kavels met verschillende proeven) uitgezet. Het juiste zaaizaad oogsten, zal volgens de boeren nog zeker 2 seizoenen duren. Een goed rendement zal moeten staan op het niveau van minimaal 80 balen, en beneden de SRD 4000 per hectare. Het project zou echter een betere boost kunnen gebruiken vanuit vooral het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Er dient op politiek niveau (LVV Suriname en LVV India) een briefwisseling te zijn om de lokale boeren aan goedkopere zaaizaad te laten komen. De mogelijkheden en attributen voor het doen van onderzoek zijn volgens de boeren niet volop.
Deze padieboeren moeten rijst produceren die mais zal vervangen bij veevoer. De productie hiervan dient dus goedkoper te zijn dan de productie van mais. Voer maakt bijkans 90% uit van de kosten bij het telen van kippen. Andere investeringen zijn eenmalig en kunnen door de tijd heen worden afgeschreven. Per kip telt een spijker of een zinkplaat voor een hok over 10 jaren haast niet mee. Om de lokale kip internationaal te laten concurreren, moeten zowel de lokale producent als de overheid sleutelen aan de productiekosten. HI&T heeft volgens de boeren in ieder geval de noodzaak hiervan ingezien. Zij zien het bewustzijn bij LVV echter nog geen niveau hebben bereikt.
Daarnaast zitten de boeren nog steeds met de kwestie van financiering. Bij productie middels bankfinancieringen dient de padieboer eerst 25% rente voor de bank te verdienen, dan de lening af te lossen en vervolgens komt zijn deel aan de beurt. “Als je 100.000 hebt geïnvesteerd, moet je een omzet van SRD 125.001 hebben, wil je zelf iets aan verdienen. Wij hebben goedkopere financieringsmiddelen nodig. De overheid is tot nu toe de enige die aan goedkoop kapitaal kan komen. Wij kunnen dat niet. Wij hebben ondersteuning en faciliteiten nodig”, stelt Kenneth Sukul, een van de stakeholders van de Gangaram Pandayweg. De boeren hopen dat het hoognodige, dat al vaker gecommuniceerd is met de autoriteiten, bij de volgende fase van het project aandacht krijgt. Rijst zal worden gebruikt als vervanging voor mais. Hiervoor wordt in het district Saramacca ruim 15.000 hectaren aan grond ter beschikking gesteld. Deze beplanting wordt een speciale rijstsoort, die niet voor menselijke consumptie bestemd is (qua kwaliteit in ieder geval). Het is volgens HI&T wel een uitstekende vervanging voor mais.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!