Meer uiting geven aan onze liefde voor dieren

Meer uiting geven aan onze liefde voor dierenDe Stichting Dierenbescherming Suriname beijvert zich om hulp te verlenen aan zieke en gewonde dieren bij ongevallen en informeert de samenleving verder over het werk van de dierenbescherming. De stichting zal in dit kader een activiteit ontplooien, te weten een dierenloop. Deze zal op zaterdag 17 maart aanvangen in de middaguren bij het dierenasiel tegenover de Paramaribo Zoo. Het doel is dat mensen hun liefde voor dieren middels deze loop tot uiting brengen. Volgens een van de coördinatoren van de loop gaat het tot nu toe vrij rustig met het aantal deelnemers dat zich heeft opgegeven. Heel veel mensen hebben hun toezegging gedaan mee te zullen doen aan de loop. Zij zullen namelijk voordat de loop begint, zich inschrijven. “We gaan rond 15.30 uur reeds klaar zijn met de inschrijvingen, waarna de loop volgens schema om 17.00 uur kan beginnen.” Hoewel er voor een loop is gekozen om de doelstelling naar buiten te brengen, kan je verschillende middelen inzetten, zegt de coördinator. “Echter leek dit ons een mooie manier om zichtbaar te maken dat er meer aandacht wordt besteed aan het welzijn van de dieren in Suriname. Voorlichting is tevens heel belangrijk en de stichting vond het organiseren van een loop ook een goede manier om die voorlichting te geven. Vooral vanwege het feit dat de dieren niet zelf kunnen praten. Als wij allemaal in een grote groep lopen en daarmee uiting geven aan onze liefde voor dieren, kan de rest van de samenleving geïnspireerd raken om toch beter na te denken over hoe zij met hun dieren omgaan en hoe dat te kunnen verbeteren.”
Dumpen van dieren alom bekend
Er zijn nog steeds diverse gevallen die zich binnen de samenleving voordoen, die uitwijzen dat mensen het toch niet zou nauw nemen als het gaat om dieren. Op facebook zijn er filmpjes te zien, waarbij dieren op vreselijke wijze worden behandeld of mishandeld. Mensen die de kleintjes van hun dieren niet willen, gooien die ook gewoon als oud vuil weg. Dit fenomeen is de stichting alom bekend, die er zelf dagelijks mee wordt geconfronteerd. “De stichting komt regelmatig puppy’s en kittens tegen, die gewoon gedumpt zijn, omdat de eigenaren hun dieren niet hadden gesteriliseerd. Je kan als eigenaar proberen de kleintjes weg te geven, maar men kiest er eerder voor ze in een doos of koffer te doen en gewoon ergens te dumpen”, zegt de coördinator. De Wet op Dierenwelzijn is reeds vorig jaar aangenomen, alleen de staatsbesluiten moeten worden bekrachtigd. Er werd hieraan hard getrokken, alleen is het niet bekend als deze reeds in werking zijn getreden. Middels deze wet zou het mogelijk moeten zijn om zaken, die vallen onder dierenmishandeling, strafbaar te stellen. “In die tussentijd kan een ieder de politie bellen als men ziet dat een dier mishandeld wordt”, aldus de coördinator.
Stichting Dierenbescherming organiseert diverse activiteiten. Dit is vooralsnog de eerste dierenloop die zij heeft georganiseerd. De stichting hoopt dat de loop goed verloopt, waarna er eventueel besloten zal worden als dit een jaarlijks karakter zal krijgen. Dierenbescherming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dierenorganisaties zouden samen moeten spannen om ook gezamenlijk dit doel na te streven.
NK

error: Kopiëren mag niet!