Nurmohamed: ‘Coalitie vergroot problemen op Adekus’

Riad Nurmohamed
Riad Nurmohamed
De salarisaanpassingen op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) zijn vanaf 2017 uitgebleven. Het gevolg is dat het wetenschappelijk personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname vanaf gisteren in beraad is gegaan. Het DNA-lid Riad Nurmohamed, lid van de vaste commissie ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, meent dat wanneer er vroegtijdig voorstellen in de DNA geponeerd worden tijdens de begrotingsbehandeling (zoals bij de begroting 2017 en 2018) en DNA-leden van de coalitie maar niet luisteren of begrijpen, dit soort zaken verwachtbar zijn. “Wanneer DNA-leden onvolwassen zijn, geen werkervaring hebben, geen kennis en kunde hebben, bang zijn voor hun positie, bang zijn teruggeroepen te worden door hun baas, bang zijn ontheven te worden, bang zijn een begroting af te keuren als het niet voldoet, dan krijg je dat men als sierpaard wordt gebruikt om de begroting 2018 goed te keuren”, aldus Nurmohamed.
Hij geeft aan dat tijdens de begrotingsbehandeling 2018 hij de regering en het parlement duidelijk heeft gevraagd als men rekening heeft gehouden met loonaanpassingen in 2018 voor diverse groeperingen. Heel specifiek heeft hij de reddingsbegroting voor Adekus genoemd: SRD 150 miljoen voor 2018. “Als dat niet wordt goedgekeurd, moet de universiteit de deuren sluiten in 2018”, zei Nurmohamed in het parlement. “Wat zien we vandaag, de coalitie in de DNA keurt een begroting 2018 goed, zonder erbij stil te staan wat de consequenties kunnen zijn. Dat is ook klakkeloos gebeurd in 2016 en 2017. Dit is duidelijk het bewijs dat de coalitieleden geen verstand hebben van bestuur en begrotingen van een land.
De VHP-fractie heeft steeds tegen de begrotingen gestemd, omdat die niet zijn afgestemd op de echte problemen in het land. In 2010-2015 heeft de regering Bouterse I met haar coalitie de universiteit al in grote financiële problemen en schulden gebracht”, stelt hij. Volgens Nurmohamed zou het beter zijn als de regering het toekomstige ‘denksportgebouw verplaatst naar de coalitie in de DNA of het kabinet van de regering, want de studenten en docenten op Adekus kunnen al goed nadenken’. “Het zou beter zijn als de coalitie in de DNA een deel van haar salaris gebruikt om de schulden van meer dan SRD 60 miljoen van Adekus af te lossen, omdat zij de problemen zou hebben veroorzaakt. Het zou beter zijn als de coalitie in de DNA de gebouwen van Adekus komt afbouwen in plaats van pakketten uit te delen”, stelt de politicus. De coalitie heeft naar zijn oordeel met haar houding als “jaknikker” met betrekking tot de begroting 2018 het pad ingezet om de universiteit de komende jaren in nog grotere problemen te plaatsen. Het DNA-lid roept de universiteitsgemeenschap op om ervoor te zorgen dat Adekus weer wordt gebracht naar wat het jaren terug was: ‘een organisatie met een waardevast loon voor haar werknemers en genoeg middelen voor onderwijs en onderzoek’.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!