Asiskumar Gajadien: “Doorvoeren BTW per 1 juli is continueren van financiële chaos”

Onlangs heeft de oud-directeur van de Belastingdienst, Roy May, aangegeven dat per 1 juli 2018 de implementatie zal plaatsvinden van de nogal controversiële Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Opmerkelijk daarbij is dat er voor deze nieuwe verbruiksbelasting nog veel werk te verzetten is. Volgens de directeur is het proces reeds in november 2017 ingezet. De volksvertegenwoordiger tevens ondervoorzitter van VHP, Asiskumar Gajadien, is totaal niet onder de indruk van dit streven. In gesprek met Dagblad Suriname geeft hij hiervoor een logische beredenering. “1 juli is niet haalbaar voor een goede doorvoering van de BTW. Men moet de structuren die opgezet zullen worden en de actoren die daarbij betrokken zijn, niet opdringen met regels waarover er niet genoegzaam is gediscussieerd. Dit kan namelijk leiden tot niet alleen grove fouten, maar ook een mislukking van de BTW”, licht Gajadien toe.
Alhoewel de Belastingdienst te kennen gaf dat de BTW niet de rol van een extra last zal vervullen, verduidelijkt de politicus dat er integendeel wel een degelijke onrust binnen de samenleving zal ontstaan. “De prijzen zullen stijgen, terwijl een goede doorvoering van BTW daartoe niet hoeft te leiden.” BTW is overigens een vervanging van de omzetbelasting, waarbij elke burger genoodzaakt zal zijn om belasting af te dragen. Bij de informele sector bijvoorbeeld is met het huidig belastingsysteem gebleken dat niet een ieder de belastingplicht vervult. De implementatie van BTW betekent dus een verruiming van de staatsinkomsten. Aangezien de streefdatum reeds is vastgesteld, merkt Gajadien op dat niet eens de hoogte van de BTW duidelijk is. De belastingdirecteur ontkende dit evenmin en deelde mee dat dit tussen de 10 % en 17% zal bedragen, zoals dat ook gangbaar is binnen de regio.
Voor een dergelijke ingrijpende verandering is de juridische basis cruciaal, echter is gebleken dat een wetsvoorstel hiertoe het parlement nog niet heeft bereikt. Dit, terwijl men reeds bezig is om de streefdatum te halen. Hoe de Belastingdienst deze complexe zaak per 1 juli 2018 wil bewerkstelligen, is dus een groot vraagteken. De diverse actoren, waaronder het bedrijfsleven, moeten namelijk vooraf aangesloten worden binnen een bepaald netwerk. Naar zeggen van de parlementariër geschieden zulke zaken niet van de ene op de andere dag. “Na goedkeuring van zo een wet heb je minimaal 6 maanden nodig om alle structuren, instituten en geautomatiseerde systemen goed door te voeren. Maar die wet is niet eens goedgekeurd. Kortom, de streefdatum wekt de indruk dat de regering doorgaat met het creëren van financiële chaos”, aldus de volksvertegenwoordiger.
KSR

error: Kopiëren mag niet!