IGSR houdt symposium rond geweld tegen kinderen

1IGSR houdt symposium rond geweld tegen kinderenIGSR heeft in verband met een landelijk onderzoek rond geweld tegen kinderen een symposium georganiseerd, aangaande het resultaat rond dit onderzoek bekend te maken. Er is onderzoek gedaan naar verschillende onderwerpen, zoals geweld onder scholieren, kinderen in pre-detentie en detentie en kinderen in kindertehuizen. Weliswaar is er ook stilgestaan bij de wetgeving en beleid en het respons op gemeenschappelijk niveau. Danny Lachman, directeur van IGSR, gaf aan dat dit onderzoek in opdracht van De Nationale Assemblee is uitgevoerd en gefinancierd is door Unicef. Het onderzoek is van mei 2016 tot mei 2017 uitgevoerd door 5 primaire onderzoekers en veldwerkers. Dit heeft geresulteerd in een rapport van ruim 600 pagina’s. Bij het bestuderen van de resultaten stelt de IGSR-directeur dat deze schrikbarend zijn. Lachman kenmerkt de resultaten niet minder dan als ‘een ware horrorsituatie’. Vandaar dat hij stelde dat er niet alleen een analyse gemaakt moet worden van de resultaten, maar dat er serieus gewerkt moet worden om te komen tot oplossingsmodellen voor de problemen. De directeur stelde overigens dat het niet behandelen van de problemen een negatieve werking zal hebben op deze kleine samenleving.
Gewerkt vanuit het kindperspectief
Het basisuitgangspunt bij dit onderzoek was namelijk het kindperspectief. Het onderzoek is dan ook gedaan op school en in de huiselijke omgeving van het kind. In de huiselijke situatie is gekozen voor 1 van de ouders en wel de moeder. Als uitgangspunt voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het Kinderrechtenverdrag. Er zijn data verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Hieruit zal een concrete ontwikkeling van beleid ten aanzien van preventieaanpak moeten vloeien. Er is verder gekeken naar de omvang van het geweld in het afgelopen jaar en in de huidige situatie. Alsook naar het soort geweld, de dader en hoe de kinderen geweld zelf ervaren en wat de factoren zijn die geweld bij volwassen beïnvloeden. De doelgroep waren kinderen in de leeftijdscategorie 11-18 jaar. Dat is ongeveer 14% van bevolking. De keuze om het onderzoek onder scholieren te doen, is gemaakt omdat deze groep makkelijker te bereiken was. De kinderen zijn geïnterviewd en ook is er met invullijsten gewerkt. Er zijn ongeveer 75 scholen (glo, mulo en voj), 99 kindertehuizen, 86 justitiële instellingen en 98 instituten voor speciaal onderwijs bezocht.
Resultaten
De resultaten wijzen uit dat er meer geweld voorkomen op glo- en lbo-scholen. Ongeveer 46% van de leerlingen zeggen vechtpartijen op school te hebben. Verwondingen op school staan vermeld op 23%. Leerlingen op lbo-scholen voelen zich het minst veilig op school. Pesten op school komt voor 27% voor, waarvan 90% te maken heeft met langdurig pesten. Het pesten komt ook meer bij meisjes (31%) voor dan bij de jongens (23%).
Geweld in huis
Rond 81% van de kinderen meldt met minstens 1 vorm van geweld te maken te krijgen. Zowel psychisch geweld en lichamelijk geweld staan even hoog vermeld (74% om 72%). Seksueel geweld staat genoteerd op 13%. Volwassen zijn zich er niet van bewust welke gevolgen psychisch geweld kunnen hebben voor een kind. De leerlingen hebben in ieder geval wel aangegeven dat zij beledigingen soms het erger vinden dan pakslaag van de ouder. Ongeveer 63% heeft gemeld af een toe een tik te krijgen, 20% een klap, pakslaag met verwonding staat genoteerd op 9% en er is zelf melding gemaakt van geen eten geven als straf door maar liefs 8% van de ondervraagden. De kinderen wisten tevens melding te maken van ernstige vormen van geweld, zoals het gebruik van voorwerpen om te straffen, zoals een strijkijzer of een bierfles, waarbij het kind tot bloedens toe geslagen wordt.
Seksueel geweld
Kinderen van seksueel geweld staat op 13% genoteerd, wat komt op 8014 kinderen per jaar. In het binnenland vindt dat voor 29% plaats en de rurale gebieden 12%. De wetgeving is duidelijk en dat is dat seks met kinderen jonger dan 16 jaar verboden is. Echter zien wij dat er meer meldingen binnenkomen van jonge meisjes, die bevallen van kinderen en zelfs ziekenhuizen hiervan geen melding doen. Er is een notitie gemaakt van tienerschapen. Maar liefs 9 bevallingen staan genoteerd bij meisjes in de leeftijdscategorie van 13 jaar, 31 van de bevallingen zijn van 14-jarigen, 106 bevallingen van 15-jarigen en 203 bevallingen waren bij 16-jarigen. Hoewel kinderen weten dat seks met een minderjarige niet mag, geven zij zelf te kennen dat als het meisje vrijwillig meegedaan heeft, het niet strafbaar is, wat aangeeft dat er sociaal geaccepteerde vormen van seksueel misbruik zijn.
NK

error: Kopiëren mag niet!