Nieuwe vereniging wil grote grondbehoefte aanpakken

De Vereniging Gron Fanowdoe is een vereniging in oprichting, die de grote grondbehoefte die in de samenleving heerst wenst aan te pakken. De vereniging heeft gisteren een persconferentie belegd om de samenleving te informeren hoe zij zaken wenst aan te pakken. De vereniging zal een sociaalmaatschappelijk karakter hebben, doordat zij de grondbehoefte wil helpen reduceren tot een minimum in Suriname. De vereniging ziet deze doelgroep als zeer kwetsbaar en begrijpt dat het een zware taak is om een stuk grond te kunnen verkrijgen vanwege de lange wachttijden bij ROGB en dure grondprijzen bij particuliere aanbieders. De vereniging zal hierop inspelen door ruim 400 m2 grond per persoon beschikbaar te stellen voor grondbehoeftigen. De grond ligt in het gebied Para. Volgens voorzitter Rob Kensmil is er voor dit gebied gekozen, omdat Para zeer aantrekkelijk is om langzaam maar zeker tot een nieuwe gemeenschap te komen, en wie weet in de toekomst zelfs een ‘stad’ te verworden. De stichting kwam op het idee met dit project te starten, omdat zij merken dat de regering op dit gebied helaas tekortschiet. “Het kan niet zo zijn dat in een land zo groot als Suriname mensen geen stuk grond hebben om op te wonen, en een gezin te kunnen stichten. Dit zal de maatschappij in onze optiek alleen maar ten goede komen.”
De vereniging, die nog geen rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, is echter niet verboden gesteld om in oprichting leden te werven. “Wij zijn in dit stadium nog wel privé aansprakelijk en onze aanvraag ligt momenteel bij het ministerie van Justitie en Politie en zal spoedig afgerond zijn”, zegt Kensmil. De vereniging is van mening dat een ieder zich mag aanmelden. Het zal door middel van een screeningsproces een ieder die daarin geïnteresseerd is een stuk grond aanbieden. Het screeningsproces zal bestaan uit een aantal basisvragen om te bepalen of degene op kort termijn zijn opstallen zal neerzetten, zodat het “project” op natuurlijke wijze kan uitgroeien tot een nieuwe gemeenschap. De stichting heeft als motto ‘Gron djie alla sma’, omdat zij ervan overtuigd is dat dit probleem een oplossing behoeft. Het is een sociale vereniging en niet politiek gelieerd. Ook stelt de vereniging geen verkavelingsbedrijf noch projectontwikkelaar te zijn en zal de aangeboden grond ter beschikking van de gemeenschap stellen voor zover de vraag daarnaar is. Voor dit doel kunnen grootgrondbezitters zich aanmelden bij Stichting Gron Fanowdoe i.o. “Het staat geïnteresseerden vrij zich vanaf dit ogenblik op te geven en wij zullen de mensen registreren en in ons systeem verwerken. First come first served”, aldus voorzitter Kensmil.
NK

error: Kopiëren mag niet!