61 leden KPA in opleiding voor bevorderingen

61 KPA leden in opleiding voor bevorderingen 2
61 KPA leden in opleiding voor bevorderingen 1Voor 5 maart 2018 werden 61 penitentiaire ambtenaren (PA) eerste klasse opgeroepen om deel te worden van de nieuwe kaderopleiding. Hier is een lange procedure van selectie mee gepaard gegaan. De deelnemers hebben gesolliciteerd bij het diensthoofd. Zij mogen niet veel ziektedagen en geen tuchtstraf op hun naam geregistreerd hebben staan. Zij dienen ook de vereiste diensttijd te hebben doorlopen in desbetreffende rangen. Vervolgens worden de sollicitanten geselecteerd.
“Je haalt 61 man uit de huidige roulatie. Zij zijn echter niet van 1 zelfde inrichting. Zij komen uit Nickerie, Duisburglaan, Santo Boma (huis van bewaring). Er zal natuurlijk een kleine onderbezetting optreden. Daaraan kun je weinig doen. Desalniettemin, the show must go on. Je kunt de man niet laten in die rang van PA eerste klasse. Zij moeten carrière maken”, stelt Patricia Karsters, coördinator Kader Opleiding Penitentiaire Ambtenaren.
De PA’s eerste klasse zullen na succesvolle afronding van de opleiding mogen opteren voor de rang van ‘adjunct opper-penitentiaire ambtenaar’, ‘met een knoop op de schouder’. Zij promoveren in beginsel van manschap naar onderofficieren. Het aantal PA’s eerste klasse zal hiermee van 125 dalen naar 64. De huidige groep van adjunct opper-PA’s zal groeien naar 181.
Kasters werd gevraagd naar hoe zij als opleidingscoördinator aankijkt tegen de gaten die gecreëerd worden wanneer PA’s telkens worden bevorderd. De vraag was concreet: wie zal het echte veldwerk doen als ambtenaren blijven opteren voor bevorderingen? “Sowieso komt er ook een rekrutenopleiding. Als alle manschappen officieren en onderofficieren worden, wie zal de job doen? Er komt een opleiding en die rekruten zullen het werk doen”, zegt Kasters. Zij merkt tegelijkertijd op dat er ook een stuk vergrijzing optreedt in de top, wat vervolgens het fundament legt voor behoefte naar het opleiden van deze 61 PA’s.
Zij dienen om in aanmerking te komen voor de bevordering, zichzelf 10 maanden theoretisch te scholen. Daarnaast lopen zij een maand stage in de penitentiaire inrichtingen. Er wordt afgesloten met een stageverslag, waarna men de opleiding met of zonder succes kan afronden. De kosten voor deze opleiding worden gedragen door het ministerie van Justitie en Politie.
In december 2017 zijn er al ruim 200 bevorderingen binnen de organisatie geweest. Volgens de vakbond zouden in december ruim 500 KPA-leden moeten worden bevorderd. KPA telt momenteel ongeveer 725 PA’s (en 440 burgerpersoneelsleden). De bond uitte de wens om het restant niet in de kou te laten. Hierover werd er al overleg ingepland met de werkgever.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!