Suriname verdedigt landenrapport Vrouwenrechtenverdrag in Geneve

Suriname heeft een constructieve dialoog met de vrouwenrechtencommissie van de VN achter de rug. Ons land heeft actief geparticipeerd aan de sessies. Cedaw is het verdrag ter uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Op donderdag 28 februari 2018 is het Cedaw-landenrapport behandeld met de Surinaamse delegatie, die zich in Geneve bevond. Deze delegatie heeft vanuit Suriname technische assistentie ontvangen bij de beantwoording van de vragen.
Volgens Shiefania Jahangier, onderhoofd Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is deze dialoog erg belangrijk. Hiermee weten we waar we als land staan met betrekking tot de implementatie van het verdrag. Suriname heeft het verdrag in 1993 geratificeerd en geeft daarmee aan dat zij zich committeert aan de verbetering van de positie van vrouwen. Om de vier jaren is er een rapportageplicht. De dialoogsessie met de VN-commissie is een evaluatiemoment, waarmee kan worden nagegaan in hoeverre Suriname het verdrag heeft geïmplementeerd. “Op deze manier kunnen we nagaan wat de verbeterpunten zijn”, geeft Jahangier aan. De delegatie die naar Genève was afgereisd, werd geleid door Nasier Eskak, beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de delegatie zaten verder Melinda Reyme, hoofdstafmedewerker van het BGA, en Meryll Malone van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Jahangier is Suriname goed op weg met de implementatie van het verdrag. Er is, evenals bij andere lidlanden, zowel vooruitgang als een aantal uitdagingen te bemerken. “We zijn nog niet waar we wezen moeten, we hebben het verdrag nog niet honderd procent kunnen implementeren, ik denk dat nog geen enkel land zover is. Het streven is dat je elke keer iets meer doet. Wij hebben vooruitgang geboekt op bepaalde gebieden en andere weer niet, maar dit komt allemaal duidelijk te zien bij deze sessies”, legt het BGA-onderhoofd uit.
Het Bureau Genderaangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het uitdragen van het Cedaw-verdrag. Biza-minister Mike Noersalim heeft tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Caricom en UN Women aangegeven dat met de bekrachtiging van het Cedaw-verdrag in 1993 en andere internationale verbintenissen, Suriname het belang van gendergelijkheid tot uitdrukking heeft gebracht. Na de dialoogsessies zal BGA de aanbevelingen van de commissie bekendmaken aan de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!