Oppositie: Bouterse faalt om verantwoording af te leggen

De oppositiepartijen veroordelen het weggelopen uit De Nationale Assemblee door de President tijdens de behandeling van de begroting van Staat op 27 februari 2018. Door dit gedrag ontwijkt de President verantwoording af te leggen over het gevoerd beleid, hetgeen hij conform de Grondwet verplicht is te doen tegenover volk van Suriname.
Dit is in strijd met principes van goed bestuur, waarbij transparantie, betrokkenheid en verantwoording aan het volk essentieel zijn en waar het Parlement de Regering controleert.
In een democratische rechtsstaat, dient de President zich te onderwerpen aan deze controle van het Parlement en behoort hij uitvoerig in te gaan op vragen van de volksvertegenwoordigers. In de bewuste vergadering van 27 februari 2018 heeft de President een aantal vragen niet beantwoord en heeft hij zich niet willen onderwerpen aan het gezag van de voorzitter van het Parlement. Hij heeft zelfs het gezag van de voorzitter van het Parlement openlijk gedesavueerd door de vergadering demonstratief te verlaten, gevolgd door de ministers.
De oppositie is van oordeel dat dit gedrag niet past binnen ons democratisch bestel en dat de President juist elke gelegenheid in het Parlement moet aangrijpen om verantwoording aft e leggen, temeer Suriname zich in een ernstig crisis bevindt en het volk recht heeft op informatie, hoe uit de crisis te geraken.
De oppositie wijst dit gedrag af en roept de President op om ingevolge de afgelegde eed volledige verantwoording af te leggen over het beleid.

error: Kopiëren mag niet!