791.579 mobiele telefoonaansluitingen per eind 2016

In de recente ‘Communicatiestatistieken’ van het Algemeen Bureau voor de Statistiek is het verloop van een aantal basiselementen gedurende 2012 tot 2016 opgenomen. De statistieken betreffen de aantallen mobiele en vaste telefoonaansluitingen, de hoeveelheden verzonden en ontvangen brieven per luchtpost, omroep- en televisiestations naar frequentie/ kanaal en regio en diverse bladen en tijdschriften
Telefoon- en mobielaansluitingen
De data betreffende telefoonaansluitingen en omroep- en televisiestations zijn verkregen van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Bij de hoeveelheid mobiele telefoons blijkt dat steeds meer gebruikers meer dan één mobiele telefoon tot hun beschikking hebben. Hierdoor is het aantal gebruikers voor wie de mobiele telefoon kan dienen als vervanging van de vaste telefoon, verder toegenomen. Er was per eind 2016 een aantal van 791.579 mobiele telefoonaansluitingen geregistreerd, terwijl er 89.030 vaste telefoonaansluitingen zijn. Het aantal vaste aansluitingen in 2016 ten opzichte van de jaren daarvoor is afgenomen. Slechts in het jaar 2014 was er een stijging van 38% (naar 117.032) ten opzichte van 2013. Gelet op de cijfers van de mobiele telefoons zien wij dat er een constante toename is. Slechts in het jaar 2015 was er een lichte daling van 4% in vergelijking met 2014. In 2015 was er ten opzichte van 2012 een toename van ± 32%.
Brievenverkeer
Voor wat betreft de cijfers van het postverkeer via Surpost zien wij vanaf 2012 een gemengd beeld. In 2012 werd er ruim 25.703 kg aan brieven ontvangen, terwijl in 2016 32.523 kg aan brieven naar binnen kwamen. 7.035 kg aan brieven, briefkaarten en overige stukken werd in 2012 verzonden, wat daalde naar 5.310 kg in 2016. De meeste brieven kwamen in 2016 uit Nederland en Europa (30.718 kg). De meeste brieven uit Suriname gaan ook richting Europa (4.018 kg).
Media
Sinds de introductie van digitale tv in Suriname, zijn er flink wat televisiekanalen bijgekomen. Het ABS noteert 17 televisiestations, waarvan maar 1 (ATV) in de districten Coronie en Brokopondo te volgen is. Daarnaast zijn er 8 virtuele stations. Bij de radio telt het ABS 29 frequenties in Paramaribo, 2 in Wanica, 1 in Marowijne, 4 in Nickerie, 1 in Commewijne en Coronie en 6 in Sipaliwini. Daarnaast noteert het onderzoeksinstituut 6 nieuwsbladen, 2 religieuze bladen, 2 advertentiebladen, 1 vakblad en 1 staatsblad. Deze statistische gegevens zijn een input voor analyses om zodoende inzicht te krijgen in wat zich daadwerkelijk afspeelt binnen het verkeer. Dit inzicht vormt de basis voor de verdere ontwikkeling en beslissingen die genomen kunnen worden voor het verkeer. Het ABS presenteert de cijfers aan de samenleving, om vervolgens ook zelf conclusies en analyses op los te kunnen laten. Al zodanig trekt het ABS zelf geen conclusies.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!