43% minder nieuwe keuringen in 2016

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft gisteren voor het jaar 2018 zijn eerste publicatie uitgegeven. Het betreft de ‘Statistieken van het Verkeer en Vervoer’. De afdeling Verkeers- en Vervoerstatistieken heeft voornamelijk gebruikgemaakt van secundaire data van diverse databronnen voor deze publicatie. Het is niet bij alle bronnen even eenvoudig geweest om aan de data te komen. Deze statistieken geven voor Suriname inzicht in het internationaal personenverkeer, weg-, lucht- en waterverkeer en ook communicatie. Uit de cijfers ontvangen van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft het Algemeen Bureau voor de Statistiek kunnen vaststellen dat dat in 2016 ten opzichte van 2015 het aantal voor de eerste keer goedgekeurde motorrij- en motorvoertuigen drastisch is afgenomen en wel met 43%. In 2015 zijn 22.217 voertuigen voor het eerst gekeurd terwijl in 2016 maar 12.666. In 2012 gingen 19.140 voertuigen voor het eerst door de keuring.
In 2016, ten opzichte van 2012 en 2015, blijkt dat het aantal verzekerde voertuigen is toegenomen. Het aantal ging van 207,161 in 2012 naar 228,388 in 2015 en vervolgens 230,630 in 2016. Het aantal verzekerde voertuigen komt echter niet overeen met het aantal herkeurde plus voor de eerste keer goed gekeurde motorrij- en motorvoertuigen. Voor 2016 noteert het ABS 173,018 herkeurde en nieuw gekeurde motorrij- en motorvoertuigen. Er zijn in 2016 dus 57,612 voertuigen minder gekeurd dan verzekerd.
Vrachtwagens met 5% afgenomen
Het aantal vrachtwagens in 2016 ten opzichte van 2012 is met 5% toegenomen. De voertuigen die het meest worden gekeurd, zijn personenauto’s. Er is een toename van 16% in 2015 ten opzichte van 2012. Van het aantal verzekerde motorrij- en voertuigen, is informatie verkregen van de Centrale Bank. Uit die informatie blijkt dat de meeste verzekerde motorrij- en voertuigen de personenauto’s zijn met een gewicht tot maximaal 1200 kg.
In 2016 zijn 74 mensen omgekomen in het verkeer. Dit is 28% minder dan in 2012. Toen vielen er 82 dodelijke verkeersslachtoffers. Uit het totaal aantal verkeersslachtoffers met dodelijke afloop over het jaar 2016 is 84% man en 16% vrouw. In de districten Paramaribo en Wanica zijn de meeste verkeersslachtoffers gevallen. Van het totale aantal slachtoffers met dodelijke afloop zijn 39 ter plekke overleden. Uit de cijfers van het KPS blijkt dat er een toename is van het aantal bromfietsers die verkeersslachtoffer zijn geworden. Inmiddels staat het dodental voor 2017 op 84 en in 2018 op 9.
De Centrale Bank verstrekt data over de aantallen verzekerde motorrij- en voertuigen. De data over de aantallen goedgekeurde motorrij- en voertuigen kwamen uit twee databronnen, namelijk: STKM en SHMS. Voorheen was de STKM de enige bron die het ABS van data verschafte over de herkeuringen, maar vanwege gewijzigde beleidsinzichten is de SHMS vanaf het 4de kwartaal van 2015 de organisatie die belast is geworden met het keuren en herkeuren van motorrij- en voertuigen. De STKM heeft data over de periode 2012 tot en met mei 2015 verschaft aan het ABS. Data over 2016 heeft het ABS ontvangen van de SHMS. Van het KPS is data ontvangen over het aantal verkeersongevallen. De Spoedeisend Hulp (SEH) verschaft data over het aantal personen dat zich heeft aangemeld en betrokken was bij verkeersongevallen. Ook Streekziekenhuis Nickerie verschaft data over het aantal aangemelde personen dat betrokken was bij een verkeersongeval en van personen die gehospitaliseerd moesten worden.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!