Straattaal niet goed voor staatskas

De minister van Financiën heeft gisteren op de staatsradio een poging gewaagd om onbezorgdheid over de staat van staatsfinanciën weg te nemen, maar het is hem niet gelukt. Wanneer op onchristelijke wijze in de straattaal en –cultuur wordt gesproken over het geld van het land, dan is dat een reden voor bezorgdheid. De straatcultuur kent geen traditie van sparen en een appeltje voor de dorst bewaren. De straatcultuur zet geen geld opzij voor anderen voor wanneer men er onverhoopt er niet is. Men leeft in het heden, de toekomst heeft men niet gezien en daarin gelooft men ook niet. Men leeft van dag op dag. Er zijn een heleboel mensen in de uiterste politiek top van het land die dragers zijn van de straatcultuur. Zijn praten de straattaal en associëren zich met de wakamangs. De wakamangs zijn een onderdeel van de straatcultuurgroep. Wat is de cultuur van de toppolitici uit de huidige politieke constellatie? Zij zijn wakamangs en dragen de straatcultuur uit. Daarom is het moeilijk nu om in Suriname orde op zaken te stellen wat betreft de financiën. De staatsfinanciën zijn een manifestatie van de wijze waarop de individuen op het persoonlijke vlak hun geldzaken op orde hebben. Dan hebben wij het niet over het hebben van geld, maar over sparen en over de doelmatigheid en rechtmatigheid van uitgaven. Wanneer burgers die vaak in hun leven ‘skeer’ zijn geweest, door hun straatcultuur en hun irrationeel bestedingsgedrag, aan het stuur van het land zijn, zal het land op dezelfde wijze ‘skeer’ zijn. Wanneer mensen met discipline aan het stuur zijn, en dat hoor je in de taal die men bezigt, dan zijn er voorwaarden aanwezig om financieel orde op zaken te hebben. Het is in onze korte geschiedenis als soevereine staat duidelijk dat er steeds financiële chaos ontstaat wanneer bepaalde politici en politieke partijen aan de macht zijn en dat er minder chaos is als andere politici en politieke partijen aan de macht zijn. Corruptie is dwars door de gehele periode aanwezig geweest, maar de mate waarin het voorkwam en het karakter van de corruptie die dominant was, verschilde tussen de twee grote politieke regeerconstellaties die tot nu toe aan de macht zijn geweest. Suriname is door een credit rating bureau weer op een lager kredietwaardigheidsniveau gerangschikt. Deze rangschikking heeft te maken met het vermogen dat de Surinaamse regering heeft om schulden af te lossen, betalingen te plegen en om eigen verdiensten te genereren. De rangschikking is een aanwijzing voor kredietverschaffers om te bepalen welke soort internationaal kapitaal ter beschikking is voor het land. Door de minister van Financiën wordt steeds gewezen naar de situatie in andere landen en hoe andere landen ook constant geld lenen. Voor Suriname is het van belang om te kijken naar de landen die even kleinschalig zijn, politiek op dezelfde wijze onafhankelijk zijn en ook naar de huidige omstandigheden in deze landen zoals de economische groei en de economische vooruitzichten en de geplande investeringen. De minister van Financiën heeft zich niet gekweten van zijn taak als hij de ongeschoolde burgers in de straattaal toespreekt en straatuitdrukkingen bezigt. De minister van Financiën moet leren om in de officiële taal van de regering, het Nederlands, uit te leggen wat de vooruitzichten zijn van Suriname. Nu wil de bevolking horen welke investeringen in Suriname zullen worden gepleegd. De investeringen moeten onder andere gepleegd worden in nieuwe landbouwbedrijven, in de visserij, in de duurzame bosbouw, de veeteelt en in het toerisme. Met betrekking tot de grondhuur moet wel opgemerkt worden dat de nieuwe tarieven die gesteld worden niet zo gek zijn, we doelen dan op de SRD 200 per hectare per jaar voor de landbouwterreinen. De tarieven die nu bij grondhuur gelden, zijn belachelijk en kunnen niet gehandhaafd blijven. De regering wordt aanbevolen om de grondhuurtarieven die symbolisch zijn aan te passen, tenzij het ooit de bedoeling was om symbolische bedragen te innen. Ook deze uitgangspunten kunnen ooit veranderen. Als de grondhuurtarieven niet worden verhoogd, zal het ooit door het NF worden verhoogd. De begroting voor Financiën zegt dat in tijden van crisis de Belastingdienst gedwongen wordt om naleving van de belastingwetgeving als strategie te hanteren. Voor de wezenlijke verbetering van de effectiviteit van de belastingadministratie zal het nodig zijn dat de volledige opzet van de belastingdienst wordt hervormd. De verzelfstandiging van de Belastingdienst zal daarom gebruikt worden als belangrijk vehikel voor verandering, zegt de regering. Er zal worden geïnvesteerd in de belastingdienst om de organisatie beter in staat te stellen om effectieve heffing, inning en controle uit te voeren. Verder zal het belastingstelsel op een effectieve wijze worden gebruikt om de uitvoering van het overheidsbeleid in belangrijke mate te financieren. De invoering van BTW en het vervangen van het huidig IT systeem van de Directe Belastingen zullen een belangrijk onderdeel zijn van de hervorming. De voorbereidingen voor de invoering van BTW in 2018 zullen ook in 2018 worden voortgezet, zegt de regering.

error: Kopiëren mag niet!