Gajadien: “Wegenautoriteit voert bedrijfsvreemde activiteit uit voor regering”

Asiskumar Gajadien
Asiskumar Gajadien
De oppositie heeft middels een motie bij de regering aangedrongen om onder aanbieding van relevante documenten, procureur-generaal Roy Baidjnath Panday te verzoeken een strafrechtelijk onderzoek en vervolging in te stellen bij tenminste het Ballast Nedam schandaal, de Carifesta-uitgaven, de aankoop van de cassavefabriek, het schandaal van de Naschoolse Opvang, de aankoop van de EBS-generatoren, de aankoop van het ambassadegebouw in Frankrijk en andere reeds bekende gevallen. “Zolang corruptie hoogtij viert in dit land, zal er geen verbetering komen in de leefomstandigheden van de samenleving. Wij merken dat zolang deze zaken niet onderzocht worden, de trend van corruptiefacilitering door de president zich ook zal voortzetten”, zegt waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien, één van de indieners van de motie, aan Dagblad Suriname. Een recente kwestie volgens de VHP’er is het geval waar de Wegenautoriteit geld heeft gestort op de rekening van de Nationale Democratische Partij (NDP). Volgens de VHP-ondervoorzitter is SRD 54.000 door de Wegenautoriteit gestort op een rekening van de NDP bij de VCB-bank voor aankoop van vlaggen. Verder werd een aannemer door de Wegenautoriteit betaald voor ruim SRD 387.000 voor de bouw van een vip-podium voor Srefidensi-activiteiten in Brokopondo. “Het is onduidelijk waarom de Wegenautoriteit, waar wettelijk vastgesteld is welke uitgaven zij mag doen, bedrijfsvreemde activiteiten ontplooit voor de regering. Al deze zaken gaan ten koste van middelen van de samenleving. Als de brandstofprijs steeds verhoogd moet worden om deze zaken te betalen, voelt niemand anders dan het volk het in zijn zak”, aldus de politicus.
Surzwam voert privéwerkzaamheden uit met overheidsmachines
Een andere belangrijke kwestie die niet specifiek in de motie is opgenomen, maar waar volgens Gajadien wel onderzoek nodig is, is de vermoedelijke corruptie bij NV Suriname Zwaar Materiaal (NV Surzwam). “Ik heb vaker gevraagd naar een onderzoek bij Surzwam, omdat het bedrijf allerlei werkzaamheden uitvoert die niet in de boekhouding geregistreerd worden. Het gaat vermoedelijk om werkzaamheden in privésfeer, die met de overheidsmachines worden uitgevoerd”, aldus de politicus, die daadkracht vraagt om eventuele corruptie aan te pakken.
Motie voor justitieel onderzoek aanschaf ambassadegebouw Frankrijk
Van de vijf ingediende moties van de oppositie, heeft één specifiek betrekking op het pand in Frankrijk, dat voor enkele miljoenen Euro’s in 2012 in Parijs, Frankrijk is aangekocht voor de vestiging van de Surinaamse ambassade. De oppositie vindt dat het parlement de regering ook moet opdragen alle stukken door te geleiden naar het Openbaar Ministerie, teneinde met spoed een onderzoek in te stellen in samenwerking met Clad en andere nationale en internationale experts. “Hier geeft de regering slechts een verklaring van hoe het gebouw is aangeschaft, maar het is nog steeds niet duidelijk hoe de procedure heeft gelopen en waarom er meer betaald is geworden dan aanvankelijk was aangegeven. Daarom moeten de justitiële autoriteiten hier ook een onderzoek instellen”, aldus Gajadien. Deze motie is naast Gajadien ook ondertekend door Chan Santokhi, Dew Sharman, Djoties Jagernath, Jitendra Kalloe, Sheilendra Girjasing, William Waidoe, Ingrid Karta- Bink, Marinus Bee, Dinotha Vorswijk, Diana Pokie, Gregory Rusland, Patrica Etnel en Carl Breeveld.
Clad-rapporten in lades verdwenen
De politicus voert aan dat in de afgelopen jaren een heleboel gevallen van corruptie naar boven zijn gebracht, maar helaas ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit de coalitie de regering nagelaten heeft deze zaken verder grondig door justitiële autoriteiten te laten onderzoeken. In sommige gevallen zijn zelfs de rapporten, die door de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) zijn opgesteld, in lades verdwenen. Vandaar dat de oppositie middels deze motie het parlement vraagt de regering op te dragen deze zaken met spoed te onderzoeken. De ‘motie corruptie’ is verder ondertekend door Chan Santokhi, Mahinder Jogi, Dew Sharman, Djoties Jaggernath, Jitendra Kalloe, Sheilendra Girjasing, William Waidoe, Ingrid Karta- Bink, Edward Belfort, Dinotha Vorswijk, Diana Pokie, Patricia Etnel en Carl Breeveld.
FR

error: Kopiëren mag niet!