Patrick Pengel: “Nergens ter wereld wordt totale gezondheidszorg gefinancierd uit alleen premie-inkomsten”

De onzekerheid van burgers over de financiering van dure medische ingrepen, zal weggewerkt worden. Dit deelde minister Patrick Pengel van Volksgezondheid mee aan journalisten, tijdens de openbare vergadering van de Zorgraad op 17 februari 2018 in het Lalla Rookhgebouw. Het betreft uitsluitend de wijze van financiering van de langdurige en dure zorg. “Nergens ter wereld wordt de totale gezondheidszorg gefinancierd uit alleen premie-inkomsten”, accentueert Pengel. Wat wordt nu tot langdurige en dure zorg gerekend? “Dure zorg is topklinische zorg waar hooggespecialiseerde artsen voor nodig zijn.” Cardiochirurgie, ortopedische ingrepen, oogheelkunde, protheseoperaties, dialyse en radiotherapie zijn enkele voorbeelden die de minister daarbij opsomde. “Radiotherapie wordt voor het grootste gedeelte gesubsidieerd door de overheid.” Met de huidige dekking van de basiszorgverzekering en financiële ondersteuning uit de staatsbegroting kunnen slechts de preventieve zorg, de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg gefinancierd worden.
Medische zorg is enorm kostbaar, waardoor de huidige premie achterhaald is, stelt de minister. Dit betekent echter niet dat de dekking van de basiszorg gewijzigd zal worden. “Wij willen slechts een verandering in de manier waarop de zorg wordt gefinancierd in Suriname.” Door middel van sin taxes (wat betrekking heeft op het zondigen met onder andere alcohol en tabak) als nieuwe belastingvorm, tracht de overheid de gezondheidssector nieuw leven in te blazen. “Dat zijn de financieringsbronnen waar wij aan denken om de langdurige en dure zorg te garanderen. Op de huidige manier gaat het niet lukken.”
Tijdens de vergadering kwam aan de orde dat er meer dan 180 mediaberichten zijn verschenen over de wantoestanden binnen de medische sector, wat de ernst ervan weergeeft. Voor de minister is dit geen maatstaf om de ernst van de zorg in te schatten. “Er is geen onderscheid gemaakt tussen onze berichten en loze berichten. Alle berichten zijn bij elkaar opgeteld. Als we kijken naar de feitelijke zaken wat echt met de problematiek te maken hebben, komen we misschien op 20 berichten die juist zijn.” De minister gaf te kennen dat de zorgvoorziening voortdurend een discussiepunt is geweest, waardoor er wellicht een vertekend beeld wordt geschetst.
KSR

error: Kopiëren mag niet!