Paramaribo is kitsch

Het Prof. Mr. Dr. Coen Ooftplein aan de Gemenelandsweg (foto: Ricky Bahadoersingh)
Het Prof. Mr. Dr. Coen Ooftplein aan de Gemenelandsweg (foto: Ricky Bahadoersingh)
“Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de burgers het goed meent met zijn geliefd Suriname. Er leven duizend en één schitterende ideeën langs welke de republiek tot een beter land gemaakt kan worden. Het loopt echter steeds mis bij de uitvoering. Ik heb mij afgevraagd hoe het komt dat alles wat wij ondernemen vanuit een goed hart, iets belachelijks wordt. Er zijn voorbeelden genoeg die illustreren dat Suriname collectief faalt om ogenschijnlijk eenvoudige zaken te verwezenlijken. Ik wijs slechts op een geval dat ons Suriname doet overkomen als kitsch, lelijk, smakeloos en/of slecht”, aldus een buurtbewoner bij het Coen Ooftplein.
Ondoordacht
“De regering, bestuursdiensten en staatsbedrijven hebben op een gegeven moment gemeend om ordening te brengen aan reclame langs de weg. Om het hier en daar plakken van posters en andere hinderlijke vormen van reclame tegen te gaan, werden reclamezuilen neergezet, waar kosteloos evenementen en andere activiteiten aangekondigd kunnen worden. Zo op het eerste gezicht een prachtidee, maar er werd te lichtvaardig en ondoordacht te werk gegaan bij de uitvoering. Zo kon het gebeuren dat aan de mooiste zijde van het Prof. Mr. Dr. Coen Ooftplein aan de Gemenelandsweg reclamezuilen werden neergezet. Een prachtig stuk natuur wordt door de reclamezuilen die er rommelig bijstaan, aan het oog onttrokken. Men heeft er geen rekening mee gehouden dat de reclame moet passen in het straatbeeld en de omgeving niet moet verstoren. Het straatbeeld dient overzichtelijker en rustig te zijn.”
Milieu en veiligheid
Er is volgens weggebruikers onvoldoende rekening gehouden met de verkeersveiligheid. De vele gigantische reclameborden en andere opstallen doen de verkeersborden en de straatnaamborden in het niet vallen. “Verwijder zonder aarzelen al die rommel en laat het Coen Ooftplein vrij ademen”, werd gezegd.
HD

error: Kopiëren mag niet!