Jitendra Kalloe: “Armoede wordt grimmiger”

De volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) merkt op dat de economische gesteldheid van Suriname aanzienlijk is verslechterd in tegenstelling tot een jaar geleden. Dit, terwijl president Desiré Bouterse getracht heeft om in zijn nieuwjaarsrede een ietwat optimistisch beeld te schetsen. “De armoede is nu grimmiger dan voorheen”, beklemtoont Kalloe in gesprek met Dagblad Suriname. Vooral in de districten blijkt dat de toestanden escaleren. “Vrijwel een ieder klaagt tegenwoordig. Nickerie, die bekendstaat als een agrarisch district, kampt met problemen om de landbouwgewassen af te zetten. We glijden steeds verder af naar armoede en ellende.”
De alsmaar toenemende inflatie en devaluatie werken ook in 2018 moordend op de burgers. Met de exorbitante stijging van de benzineprijzen heeft de agrarische sector ook veel te verduren. Zo vertonen de kosten van inputs (brandstof, chemicaliën, machines, hulpmiddelen enz.) een scheve verhouding ten opzichte van de opbrengst. “Dit is een heel trieste zaak, want mensen worden steeds armer. Al zetten de agrariërs zich volledig in, toch kunnen ze niet uitkomen. Het probleem is dat er behalve landbouw geen andere opties zijn in Nickerie.” Volgens Kalloe wordt het voorzien in de primaire levensbehoeften thans als een luxe beschouwd. “Doordat er hoge transportkosten gehanteerd worden, zijn de primaire producten duurder geworden in Nickerie.”
De negatieve ontwikkelingen in het land komen de jongeren, die de toekomst van Suriname zijn, evenmin ten goede. Zij willen namelijk niet verwikkeld raken in een sector die niet winstgevend is. “Om te kunnen produceren, heb je bovendien grond nodig en dat vormt een obstakel.” Het structureel uitblijven van stimuleringsmaatregelen vanuit de autoriteiten, creëert eveneens een gevoel van onbehagen. Gezien de omstandigheden vreest de parlementariër dat er op een gegeven moment urbanisatie kan ontstaan. “En met vergrijzing kan je de agrarische sector niet in stand houden”, aldus Kalloe.
KSR

error: Kopiëren mag niet!