Betalingen en contributies moeten in begroting voorkomen

Suriname zou momenteel grotere problemen hebben waar zijn aandacht en energie naar uitgaat. Dit waren de woorden van NDP-fractieleider Andre Misiekaba tijdens een DNA-vergadering op dinsdag 13 februari toen hij geconfronteerd werd met de ontneming van het stemrecht van Suriname in de Verenigde Naties. Een opmerking die kwaad bloed heeft gezet bij vakbondsleider Murwin Leeflang, die zich afvraagt als dit internationaal gezien niet een schande is voor Suriname. “Heeft het fractielid rekening gehouden met het feit dat de regering steeds buitenlandse investeerders zoekt om projecten uit te voeren. Dan moet je een goede reputatie hebben, je rekeningen betalen en je contributieplicht nakomen.” Hij stelt dat de regering moet trachten Surinamers op een andere manier op te voeden. “Niet wanneer je je plicht niet kan nakomen, moet je je daaruit proberen te praten. Dit soort dingen mag ons als land niet overkomen. Ik wil deze uitspraak meer zien als een omissie van de regering, vooral omdat het betalen van contributies op internationaal vlak iets is dat wel opgenomen moet zijn binnen de begroting of binnen het beleid van Buza”, zegt Leeflang.
De vakbondsleider geeft aan dat er in de afgelopen tijd weer wat verschuivingen zijn geweest voor wat betreft de prijzen van goederen. “We zien bijvoorbeeld dat de benzineprijs zich heeft bewogen en als werkende klasse ervaren we dit als extra druk op ons. Dit is meer druk op wat er al was. De situatie is niet verbeterd, het werkloosheidscijfer ligt ergens tussen 8 en 9%. Hij is niet stabiel en het geeft aan dat meer mensen hun banen zullen verliezen. Dit zorgt ook voor verdere verarming van de samenleving. Echter zegt de regering niets hierover. In die opiniepeiling staat tevens niets hierover. Ik ben bang dat het cijfer 4 dat de regering heeft gehad nog meer naar onderen gedrukt zal worden.”
Regering werkt weldra aan propaganda
“Vervolgens weten we dat de regering weldra weer met haar propagandaperiode zal beginnen. Projecten zullen opgeleverd moeten worden en wanneer men daarmee bezig is, zal het duidelijker aangeven wat er allemaal gepresteerd is en hoe er is gehosseld om voor de projecten te betalen. Heel veel organisaties zijn in afwachting op betaling voor geleverde diensten”, zegt Leeflang. Hij noemt bedrijven die groenten en andere levensmiddelen hebben geleverd voor de keukens belast met het bereiden van voeding voor naschoolse opvang en mensen die bij Carifesta hebben gewerkt. Vervolgens zijn berichten gekomen dat medewerkers van buurtcentra nog niet volledig zijn betaald, alsook personen die hebben gewerkt tijdens de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement. De vakbondsleider vraagt zich af hoe de regering aan deze betalingen zal voldoen.
NK

error: Kopiëren mag niet!