Gajadien forceert punt ‘rondvraag’ in agenda Simons

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien (VHP) hekelt het feit dat de agendapunten ‘Ingekomen stukken’ en ‘Rondvraag’ reeds geruime tijd worden weggelaten door de leiding van De Nationale Assemblee (DNA). Hij heeft maandag een brief hierover naar assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons geschreven. Aangezien de parlementsvoorzitter bij de start van de openbare vergadering dinsdag compleet voorbijging aan zijn voorstel, greep de VHP’er wederom de kans om dit punt aan de kaak te stellen. Volgens Gajadien gaat het om verplichte agendapunten die in het Reglement van Orde zijn opgenomen. Hij vindt dat rechten van assembleeleden hiermee worden beknot. Geerlings-Simons stelde dat zij maandagavond laat de brief van de VHP’er had gezien en gelijk hierna geprobeerd heeft zaken met de griffier te bekijken. Gebleken is dat inderdaad sinds oktober 2017 het agendapunt ‘ingekomen stukken’ niet is behandeld. Er is volgens de DNA-voorzitter geen issue hierover ontstaan, omdat dit agendapunt gelijktijdig met de begrotingsbehandeling in november en december 2017 is behandeld. Volgens haar is het al officieel dat de begrotingsbehandeling donderdag wordt hervat. “Donderdag ga ik echt door met de begroting”, aldus Geerlings-Simons.
Bouva en Misiekaba tegen
Gajadien kreeg ondersteuning van waarnemend Abop-fractieleider Marinus Bee. Vooral de kwestie waar Suriname vanwege het uitblijven van contributiegeld haar stemrecht bij de organisaties van de Verenigde Naties (VN) is kwijtgeraakt, genoot veel aandacht. Daarover moest onmiddellijk een antwoord komen vanuit de regering. Volgens Bee is dit een nationale schande. Gajadien stelde voor om conform het Reglement van Orde het agendapunt ‘rondvraag’ alsnog op te nemen. Hoewel Geerlings-Simons geen moeite met dit voorstel had, stuitte dit op tegenwerking bij Andre Misiekaba en Melvin Bouva van de NDP-fractie. Bouva stelde voor om dit agendapunt toch in de begrotingsbehandeling op te nemen, omdat deze donderdag al op de agenda wordt geplaatst. Na een korte schorsing stemde de DNA-voorzitter in om ‘rondvraag’ toch op de agenda te plaatsen. Leden kregen de gelegenheid daarvoor in te tekenen.
Nog geen fractieleidersoverleg over begrotingsbehandeling
VHP-fractieleider Chan Santokhi wees de DNA-voorzitter erop dat conform afspraak er vooraf een fractieleidersoverleg zou moeten plaatsvinden om de nadere inrichting van de begrotingsbehandeling te bespreken. Ook is het volgens hem niet duidelijk of de regering de beloofde stukken, behorende bij de conceptbegroting, wel of niet heeft ingediend. De parlementsvoorzitter antwoordde dat het overleg donderdag zal plaatsvinden. Wat de informatie van de regering betreft, verwachtte zij de stukken gisteren tot uiteindelijk woensdagmorgen ingediend te krijgen. Op de agenda gisteren stond als hoofdpunt de behandeling van het Minamata-verdrag, dat gericht is op de uitbanning van kwik.
FR

error: Kopiëren mag niet!