Ambtenarenapparaat wordt uitgebreid

“Het personeel van de dienst Buscontrole is vanwege onderbezetting en vergrijzing onvoldoende in staat om zich van haar taak te kwijten. Een aanzienlijk deel heeft de dienst, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, verlaten of staat op het punt dat te doen.” Tijdens de laatstgehouden hoorzitting van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie met bushouders die openbaar vervoer verzorgen, is het in dienst nemen van buscontroleurs aangekondigd. Gegadigden zullen binnenkort via de media worden opgeroepen om te solliciteren naar het ambt.
Buscontroleurs en bushouders zijn vrienden van elkaar
Opgemerkt werd dat het niet naar behoren functioneren van de afdeling Buscontroleurs ook te maken heeft met het feit dat de buscontroleurs al jarenlang die functie bekleden. Door de jaren heen is er vriendschap ontstaan tussen controleurs, bushouders en chauffeurs. Ze drinken weleens samen een biertje en nodigen elkaar uit voor feestjes.
Politiekbelang
Beroepsvervoerder Romeo Simons volgt de gang van zaken binnen het openbaar vervoer op de voet. Dat de controle op het openbaarvervoer niet deugt, is volgens hem niet iets van vandaag. “Het speelt al jaren. Het staat buiten kijf, dat daar verandering in moet komen. Maar ik vraag mij af of het nodig is om nog meer mensen in overheidsdienst te nemen. Bent u het niet met mij eens, dat een aanzienlijk deel van de 45.000 ambtenaren duimen zit te draaien? Het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) heeft vanwege politiekbelang de afgelopen zeven jaren het personeelsbestand opgevoerd. Er is niet eens genoeg ruimte, stoelen en ander meubilair om de werknemers gezamenlijk te accommoderen. Ik raad de overheid aan om de nieuwe generatie buscontroleurs te rekruteren uit het ambtenarenkorps. Deze werkwijze lijkt mij, in het kader van herstructureren en saneren van het ambtenarenbestand, gepast.”
HD

error: Kopiëren mag niet!