Manglie stuurt pittige brief naar LVV-minister

Soeresh Algoe
Soeresh Algoe

Imro Manglie
Imro Manglie
‘Zelfs de vicepresident heeft gezegd dat hij een dief is’

Rijstmagnaat Imro Manglie neemt geen blad voor zijn mond als het gaat om wantoestanden die onder het bewind van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) plaatsvinden. De ondernemer heeft daarom een pittige brief naar de bewindsman gestuurd, waarin hij tal van dubieuze zaken aankaart. “Hij beweert dat hij zich niet bezighoudt met mij, maar als de dingen die ik zeg niet waar zijn, waarom dient de minister dan geen klacht in tegen mij? Algoe zegt dat zijn deur open staat voor mij, maar zolang hij minister is, ga ik nooit met hem praten. Algoe is een dief. Zelfs de vicepresident heeft gezegd dat hij een dief is”, zegt Manglie om een reactie gevraagd aan Dagblad Suriname. De druppel die de emmer deed overlopen, is de manier waarop Manglie eind oktober 2017 via de bode van het ministerie een Outstanding Achievement Award voor zijn onderneming, Rijstfabrieken Manglie NV, in ontvangst moest nemen. Hij haalt aan dat de wijze waarop LVV het certificaat heeft laten bezorgen, belachelijk en zeer ongepast was. De ondernemer, die de 2 certificaten terug heeft gestuurd, verzoekt Algoe om nooit meer een brief of certificaat met de naam Manglie te ondertekenen en hem noch zijn bedrijf uit te nodigen, zolang hij minister is. “Want ik word gewoon kotsmisselijk van u. Ik heb zelfs moeten braken, toen ik uw handtekening op het certificaat zag. Laat het duidelijk zijn. Ik weet heel goed dat ik met mijn levenswerk, mijn bedrijven in zowel binnen- als buitenland, zo een award 100% verdien. Echter heb ik geen achterbakse erkenning nodig van een persoon zoals u één bent”, aldus Manglie.
‘Ik voelde mij gelijk onwel en wilde overgeven’
Manglie zegt dat hij in persoon aanwezig was op zijn bedrijf toen de bode van LVV (in Nickerie) de enveloppe kwam bezorgen op teenslippers. “Ronduit belachelijk en zeer ongepast, als u het mij vraagt. Ik nam de enveloppe in ontvangst en maakte het open. Wat ik aantrof was voor mij schokkend en zeer beledigend. Ik voelde mij gelijk onwel en wilde overgeven. Misschien kunt u uit de doeken doen op basis van welke criteria een onderneming in aanmerking komt voor zo’n certificaat. De reden(en) hiervoor is (zijn) erg simpel. Mijn bedrijf is sinds uw aantreden als minister van LVV op diverse manieren en meerdere malen alleen maar benadeeld. Naar mijn gevoel heeft u zelfs geprobeerd mijn bedrijf dat langer dan 50 jaar bestaat en zelfs ouder is dan u, welke is opgezet door veel opofferingen, zweet, bloed en tranen, welke niet door drugsgelden en corruptieve handelingen, maar door eerlijk ondernemerschap is opgericht, kapot te maken door egoïsme. U en het ministerie van LVV hebben dan het lef om een nietszeggend certificaat voor mijn bedrijf per post te versturen, terwijl u andere bedrijven van hetzelfde soort certificaat, ruim een maand eerder, in eigen persoon in bijzijn van de pers heeft lopen uitdelen. Voor deze bijeenkomst heeft de directie van Rijstfabrieken Manglie NV geen uitnodiging mogen ontvangen, maar wel de heren bij wie u naar het schijnt grote belangen hebt, eigen belang wel te verstaan.”
‘Het lijkt erop alsof u aan het dementeren bent of aan geheugenverlies lijdt’
Manglie wijst de bewindsman op de nalatigheid bij mogelijke corruptieve handelingen bij een geval waar geïmporteerde kunstmest van LVV en enkele landbouwers door een particulier werd verdeeld. “Het lijkt erop alsof u aan het dementeren bent of aan geheugenverlies lijdt, vooral wanneer iets in uw nadeel is. Ik zeg dat omdat u vergeten lijkt te zijn dat de broer van ex-minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, kunstmest had geïmporteerd en het werd opgeslagen bij Bhagwatpersad Ramadhin, waarbij de afgifte bonnen door werknemers van Ramadhin gemaakt werden, terwijl dezelfde mest van LVV en enkele landbouwers was. Toen ik u op een bijeenkomst van pelmolenaars en landbouwers op het kantoor van LVV een vraag hierom stelde, namelijk hoe het mogelijk was dat kunstmest van LVV door een particulier verdeeld werd? En er waarschijnlijk grote corruptie hiermee gepaard ging. U deed zich geschrokken voor en gaf als antwoord dat dit niet mocht en er onmiddellijk opgetreden zou worden. In deze kwestie is er voor miljoenen US$ gefraudeerd en u heeft nooit meer iets van u laten horen hieromtrent. Ik vermoed dat toen u heeft ontdekt dat Ramadhin veel geld hiermee verdiende, u de zaak heeft gelaten voor wat het was”, stelt Manglie.
Commissie te laag bij aankoop tractoren
Een ander punt waarover in de brief wordt gesproken, is het gedrag van de minister bij de aanschaf van tractoren voor het ministerie. “Waarom heeft u de betreffende bedrijven zelf opgebeld? Is er geen speciale technische dienst of commissie die dat zou moeten doen en/of beslissen of en bij welk bedrijf er zal worden ingekocht of niet. Ik heb vernomen dat u tractoren bij Sahara NV zou inkopen, maar u de commissie te laag vond en daarom bij een andere firma, Rachie, de tractoren hebt laten inkopen. Ra ra ra?”
Miljoenen onnodig uitgeven voor opkoop van terreinen
De rijstmagnaat voert aan dat in opdracht van Algoe een terrein is gekocht in Saramacca voor ruim €1.200.000, bestemd voor het planten van drooggewas en het opzetten van kasten voor het planten van groenten. “De overheid heeft miljoenen hectare terrein en is eigenaar van de gronden. Waarom was het nodig om zulke dure terreinen te kopen, terwijl ik heb vernomen dat het nog steeds braak is en er daar geen werkzaamheden worden verricht. Is dit niet wederom een bewijs dat u alleen maar de zwaar verdiende belasting gelden van een arm volk verbrast door uw wanbeleid?”. Het is volgens Manglie ook een grote schande dat de minister een stuk terrein wilde kopen op Leonsberg om een laboratorium te bouwen voor LVV, terwijl het ministerie aan de Cultuurtuinlaan zoveel geschikte terreinen bezit. “Schaamt u zich niet dat dit mooi land al naar de knoppen is gestuurd door het wan- en corrupt beleid en u nog doorgaat om het laatste beetje van de belastinggelden die nog over zijn, te verbrassen?”, aldus de ondernemer aan de minister.
President en Surinaams volk voor schut gezet
Manglie vindt dat het geheugenverlies van Algoe ook blijkt uit het feit dat hij zowel president Desi Bouterse als het heel Surinaams volk voor de gek heeft gehouden door met groot vertoon op een combine padie te oogsten in Brokopondo. “In uw bijzijn heeft de president verklaard dat het afgelopen was met Nickerie als ons rijstdistrict, omdat nu Brokopondo Paramaribo zal voorzien van alle rijst. Blijkt wederom uw grote ondeskundigheid. U heeft de president voor schut gezet en hele Surinaamse volk voor de gek gehouden. Ik weet dit, daar uit onderzoek is gebleken dat rijst afkomstig van mijn bedrijf nu juist meer rijst levert aan het binnenland dan de afgelopen jaren.”
Geen 1 korrel rijst naar Brazilië geëxporteerd
Manglie voert aan dat toen de bewindsman een poos geleden vernam dat de president hem zou reshuffelen of waarschijnlijk ontslaan, hij met spoed naar Brazilië is vetrokken om zogenaamd rijstexport te regelen. “Ruim een week na terugkeer uit Brazilië, toen aan het licht kwam dat u onze belastinggelden had verbrast, heeft u in de media verklaard dat u ruim 50.000 ton rijstexport hebt geregeld. Achteraf gezien blijkt dat u weer de president, de bevolking van Suriname en in het bijzonder de rijstexporteurs voor de gek hebt gehouden met uw holle uitlatingen. Er is tot op heden geen 1 korrel rijst naar Brazilië geëxporteerd, op titel van LVV, laat staan 50.000 ton. U had dit volgens mij alleen gedaan om de president zand in de ogen te strooien, zodat hij u niet zou ontslaan. Zie voor de zoveelste keer uw ondeskundigheid op het ministerie.”
Waar zijn de geweldige runderen uit Brazilië?
“Waar zijn de geweldige runderen die u uit Brazilië zou halen, die zouden bijdragen aan de gehele verbetering van de kwaliteit van Surinaamse runderen?”, stelt Manglie. Volgens hem is dit weer een voorbeeld van de incompetentie van de minister op LVV. “Er zouden ruim 2000 drachtige moederdieren geïmporteerd worden. Zou u kunnen aantonen hoe het hiermee staat, meneer de minister?”
Ondernemers gechanteerd om steekpenningen te betalen
“Waarom worden ondernemers die met een project bij u komen, gechanteerd om te betalen in US-dollar? Ik heb het dan over steekpenningen”, stelt Manglie. Volgens hem heeft de vicepresident bevestigd dat Algoe super corrupt is en al heel lang geleden ontslagen moest worden. “Er spelen natuurlijk wederzijdse persoonlijke belangen bij en daarom is dat nog niet gebeurd”, aldus Manglie.
Middelen voor wederopbouw SML Wageningen verdampt
Manglie voert aan dat Algoe de middelen, welke bestemd waren voor de wederopbouw van SML Wageningen, zonder na te denken ‘geïnvesteerd’ heeft in de aankoop van een halve pelmolen van Roy Kalpoe. “Ook hier zijn er zeer vreemde dingen gebeurd met ruim USD 400.000. Indien ik de stukken in handen had gehad, was de dief en corrupte ambtenaar binnen 60 minuten achter slot en grendel. Zelfs de president is hierover geïnformeerd, meerdere malen zelfs, maar ik vermoed dat de president voor de zoveelste keer de handen boven het hoofd heeft gehouden, misschien om wederzijdse belangen. Maar ik garandeer u dat ik deze zaak niet zal laten voor wat het is. Ik zal erop toezien dat het niet in de doofpot gestopt wordt, maar tot het bittere eind wordt onderzocht.”
Miljoenen verspild in cassavefabriek
De ondernemer verwijst ook naar de zogenaamde bouw van de mislukte cassavefabriek, waarmee weer miljoenen US-dollars gemoeid is geweest. “Betrokkenen konden opeens grote huizen permitteren, terwijl het land op het punt staat van faillissement. Waarom wordt er nooit een onderzoek gedaan, waarbij betrokkenen om rekenschap wordt gevraagd? Het trieste van deze kwestie is dat de problemen van de eerste fabriek nog niet zijn opgelost en u doodleuk in de media verklaart dat u als minister met een tweede cassavefabriek gaat beginnen. Dit is nog een teken dat u helemaal geen verstand hebt om leiding te geven, laat staan een ministerie onder uw beheer te hebben. Vandaar dat het ministerie tegenwoordig bekend staat als te zijn een ‘bacovenwinkel-ministerie’.”
Wederhelft minister in dienst genomen als beleidsadviseur
De rijstmagnaat wijst de bewindsman ook op het feit dat hij zijn wederhelft in dienst heeft genomen als beleidsadviseur van LVV. “Heeft u haar in dienst genomen, omdat u niet in staat bent het ministerie zelfstandig te leiden of omdat u gewoonweg grote geldzucht hebt? Blijkbaar was het niet genoeg voor uw: een zeer goed ministerssalaris, gratis chauffeurs, beveiliging, vrije internationale reizen, gratis geneeskundige behandeling en nog veel andere voordelen. U bent dus niet op de hoogte van het hoog werkloosheidscijfer onder de bevolking? Met het salaris welke de zogenaamde adviseur ontvangt, zou er wel iets productievers gedaan kunnen worden.”
VRE miskend door minister
De Vereniging van Rijst Exporteurs (VRE) bestaat volgens Manglie langer dan 25 jaar uit leden die hun industriële bijdrage in de rijstsector een grote push hebben opgegeven, zowel in Suriname als in het buitenland. “Meneer Algoe, de meerderheid wilde nieuwe verkiezingen houden en een nieuw bestuur, waarbij ik werd voorgedragen en gekozen als nieuwe voorzitter. Ik ben die bewuste avond gekomen in mijn hoedanigheid als voorzitter van de VRE. U was aanwezig in Nickerie en was uitgenodigd om een zeer belangrijke vergadering met betrekking tot de rijstsector bij te wonen, maar achteraf is gebleken dat u met anderen, waaronder Ramadhin, op een andere locatie bent gaan vergaderen, om een nieuwe vereniging op te richten, terwijl dat helemaal niet nodig was. De oprichting van een nieuwe vereniging was kort daarna een feit en vanaf dat moment heeft u diverse hand- en spandiensten voor Ramadhin moeten verrichten. Moet ik u erkennen als minister? Dat zal nimmer gebeuren.”
Geprobeerd VRE-leden om te kopen
Volgens de ondernemer blijft de minister pogingen ondernemen om de VRE kapot te maken. Recentelijk nog zijn bepaalde leden van de VRE uitgenodigd op kantoor van LVV en met behulp van allerlei beloften heeft volgens hem geprobeerd om met name de huidige voorzitter van de VRE, Manglie zelf, klein te krijgen. “Kort na het gesprek met u, hebben de betreffende leden verzocht om een officiële vergadering van de VRE te laten uitschrijven onder mijn leiding. Alle leden die bij u waren hebben dus te kennen gegeven dat u hebt gevraagd om mijn persoon af te zetten als voorzitter van VRE, waarna zij onmiddellijk geaccommodeerd zouden worden voor exporten naar Venezuela voor ruim 20.000 ton rijst en padie. Mijn conclusie aan de leden was dat zij zijn gaan praten met iemand, u dus, die super onbetrouwbaar is en mensen slechts zand in de ogen zal strooien wanneer het u goed uitkomt. En achteraf is het ook gebleken, hoe kan het ook anders, dat u de heren nooit meer heeft willen ontvangen. Er heeft tot op heden nooit een export van 20.000 ton rijst naar Venezuela plaatsgevonden.”
Machines overheid werken voor particulier
Manglie fronst ook zijn wenkbrauwen dat terwijl het land bankroet is, machines van de overheid bij een particulier gaan werken. “Het ernstige van deze zaak is dat de heer Mahespalsingh bepaalde kenmerken van de machines heeft veranderd, in de hoop dat het niet aan het licht zou komen. Ik kan mij niet voorstellen dat dit onder uw leiding plaats heeft gevonden. Dezelfde Mahespalsingh heeft voor de overheid werken verricht voor abominabele bedragen. Dat hij en andere aannemers en toeleveringsbedrijven, de overheid abnormale prijzen vragen voor hun werkzaamheden, is algemeen bekend. Deze zelfde aannemer gebruikt overheidsmachines voor zijn bedrijf, terwijl de machines bestemd zijn voor het hele land waar er problemen zijn en die zijn er heel veel. Daarvoor zijn de machines aangeschaft en niet voor privé doeleinden.”
Gemeenschap Wageningen voor de gek gehouden
Er zijn in de media meerdere keren investeerder geïntroduceerd die de SML compleet zouden renoveren. Niet zo lang geleden is er een delegatie uit Venezuela naar Suriname gekomen, die met hun privé jet van de PDVS waren gekomen. Alle landbouwers van Nickerie, in het bijzonder van Wageningen, waren zo optimistisch, maar helaas is weer gebleken dat u de hele gemeenschap van Suriname in het bijzonder van Wageningen voor de gek hebt gehouden.
Familieleden minister vragen hoge facturen voor reparatie pompgemaal
LVV is volgens Manglie al langer dan 5 jaren bezig om de problematiek rond het pompgemaal op te lossen. Echter zonder bevredigend resultaat. “Soms draait het een uurtje, soms 4 uren en in de meeste gevallen helemaal niet. Het probleem is dat het hoofd van LVV in Nickerie en de persoon die de pompen moest repareren, familieleden zijn en er schrikbarend hoge facturen voor kleine reparaties worden ingediend van ondeskundige personen, net als uzelf. Laat u alstublieft alle rekeningen voor reparatie van het pompgemaal opvragen van de afgelopen 4 jaren, dan kunt u uw eigen conclusie trekken. Honderden rijstboeren worden aan hun lot overgelaten, door de watertoevoer of liever het gebrek daarvan vanuit Wageningen. Bepaalde boeren moeten de nacht doorbrengen op hun percelen zodat zij water kunnen pompen, terwijl dat de taak is van de overheid en de pompen van SML.”
‘Pe a bruine bonen de?’
Manglie zegt dat de bewindsman met heel veel vertoon op vergaderingen verklaard heeft dat hij bruine bonen gaat planten in Suriname. “Ik heb trouwens nog nergens een pak bruine bonen gezien, die van Suriname afkomstig is. Pe a bruine bonen de?”, stelt Manglie.
Onderhandse werkgunningen aan Mahespalsingh
Manglie ergert zich ook aan de voortdurende dubieuze handelingen van Johny Mahespalsingh en ‘de manier waarop deze man zich verrijkt’. Hij noemt hierbij de mislukte Ethanolproject van Staatsolie, brandstofleveringen aan OW, EBS, Adron, MCP pompgemaal en het Streek Ziekenhuis in Nickerie zonder openbare inschrijvingen. “En als dit nog niet genoeg is, gaat hij bermen maaien, zand leveren, kanalen ophalen, etc. Ik moest van vergaderingen uit het parlement van Rachied Doekhie aanhoren dat de bovengenoemde persoon heel veel machines van Surzwamp inzet voor zijn eigen landbouwgronden, terwijl er dringend behoefte is waar er problemen zijn in het land. Ik hoop niet dat u wederom gaat zeggen dat u niets weet en de machines terug laat halen zonder enige consequenties, zoals u de kwestie van de visvergunningen wilt afhandelen, waarin men geen geloof heeft, want keer op keer bent u verkeerd bezig op het ministerie.”
Leugens verteld aan president over import ureum
Manglie beweert dat Algoe leugens aan de president heeft verteld over de import van ureum door zijn bedrijf. Hierdoor kon Ramadhin worden aangedragen om de import van ureum op zich te nemen. Volgens Manglie had hij helemaal geen interesse voor het importeren van kunstmest of ermee te bemoeien. “De president had geloof in mij, dat ik de enige was die het ureum probleem, dat langer dan 10 jaar speelde, zou kunnen oplossen. En het is mij inderdaad gelukt. Ik ben zelf met Doekhie naar Venezuela gegaan om daar de onderhandelingen te beginnen. De voorbereidingen hebben enkele maanden in beslag genomen. Het is een investering geweest van meer dan USD 5.000.000. Het trieste is dat jullie niet eens origineel kunnen blijven en zelfs mijn ideeën hebben overgenomen. Op een eerlijke en oprechte wijze, zal deze zaak worden aangepakt en ik ben ervan overtuigd dat u zult krijgen wat u verdient en ik ook. Geloven jullie ook in karma? Al kiest u ervoor de inhoud van dit schrijven terzijde te schuiven, onthoudt u dan slechts één ding: ‘Gods molen maalt langzaaam, maar zeker”, aldus Manglie.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: