“Laat inzaaien van padie is gevolg van overheidsbeleid”

De agrariërs van de ressorten Wageningen en Middenstandspolder in het district Nickerie hadden initieel veel stagnatie ondervonden bij het inzaaien van padie in de 2 laatste maanden van het afgelopen jaar, als gevolg van een tekort aan water. Het is alom bekend dat de effectiviteit van de 3 pompgemalen in Wageningen veel te wensen overlaten. Desalniettemin is dit een eeuwenoude issue gebleven, die niet duurzaam is aangepakt door de autoriteiten. Hoe de toestand er thans uitziet, vertelt de landbouwkundige tevens macro-econoom, Soedeshchand Jairam, in gesprek met Dagblad Suriname.
Belang van goed watermanagement
“Hier en daar wordt er nog ingezaaid, maar de watervoorziening is een probleem gebleven vanwege de gebrekkige infrastructuur. De kanalen zijn niet optimaal schoon, waardoor de toevoer van water niet optimaal is”, licht Jairam toe. De waterpompen hebben bovendien brandstof nodig om te kunnen functioneren, echter geschiedt de voorziening hiervan eveneens niet tijdig. Jairam heeft meerdere malen aan de kaak gesteld dat de rijstsector gekenmerkt wordt door een natte rijstcultuur, waarbij waterbeheer één van de factoren is voor een optimale rijstproductie. “Maar door de omstandigheden is het watermanagement niet mogelijk.” Dit heeft tot gevolg dat de agrariërs te maken krijgen met ziekten en plagen bij de rijstteelt. Immers, om aan goede onkruidbestrijding te kunnen doen, is water van essentieel belang.
Proces van inzaaien
Op basis van de weersomstandigheden is de rijstteelt ingericht. Zo vangt de voorjaarsinzaai aan in mei, welke overigens tot en met juni duurt. Deze periode kenmerkt zich door het grote regenseizoen; bij het inzaaien is er namelijk water nodig. In het droge seizoen (september en oktober) wordt er vervolgens geoogst. “Na de oogst, in november, doet men aan droge grondbewerking waarna in de derde week van november er weer water vereist is.” Dit valt tevens simultaan met het kleine regenseizoen. Er wordt dan geadviseerd om tot eind december in te zaaien. “Wanneer je in januari inzaait, zal je laat oogsten en loop je het risico dat je niet alleen in de regentijd zal oogsten, maar dat het gewas ook aangetast kan worden door insecten.” De landbouwkundige accentueert dat al die risico’s bij het laat inzaaien van padie het gevolg zijn van het overheidsbeleid dat zich kenmerkt door het niet tijdig functioneren van de waterpompen, alsook het niet optimaal reinigen van de aanvoerleidingen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!