Werknemers Surpost wachten op uitnodiging Hoefdraad

De werknemers bij de Surinaams Postbedrijf (Surpost) hebben geen ultimatum gesteld voor het bereiken van een oplossing voor hun problemen. Walter Uiterloo, secretaris van de Dienst der Posterijen Werknemersorganisatie (DPW), stelt dat de werknemers erop rekenen dat de minister van Financiën binnen een week de bond zal ontvangen. Hij benadrukt dat de bond de minister niet het gevoel wil geven dat hij onder druk wordt gesteld om besluiten te nemen. Dit zou volgens Uiterloo een oplossing voor de werknemers nog verder stuwen. “Wij hopen dat wij binnen een week ontvangen worden”, stelt Uiterloo.
Voor wat tussentijdse dialoog met de directeur van Surpost zelf betreft, is de case volgens Uiterloo al gesloten. De directeur zou de bond hebben medegedeeld dat hij al uitgediscussieerd is, en de bond bindt er vervolgens conclusies aan. “Het is dan opgehouden”, stelt de secretaris. Minister Gilmore Hoefdraad was bij het bezoek van de bond aan Financiën niet op kantoor. De werknemers werden aangehoord door de directeur van Financiën. De bond wenst de uitbetaling van de koopkrachtversterkingstoelage. Dit is namelijk een versterkingsmaatregel die de overheid uitkeert aan de landsdienaren en aan hen gelijkgestelden. De directeur zou reeds de eerste en tweede tranche, bestaande uit de koerscompensatie van SRD 100 en heffingskorting van SRD 125, reeds hebben uitbetaald. Echter weigert de directeur om redenen die onbekend zijn voor de bond om de derde tranche van SRD 375 (van april tot en met juli 2017), inmiddels verhoogd naar SRD 500 (augustus tot en met december 2017), uit te betalen.
Inmiddels is de bond het punt gedwongen om te bewijzen dat zij deel is van het ministerie van Financiën en de werknemers gerechtigd zijn tot de koopkrachtversterkingstoelage.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!