Gajadien: “Cannabis krijgt voorkeur boven problemen gezondheidszorg”

Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien zegt aan Dagblad Suriname dat de oppositie nog steeds wacht op de spoedparlementsvergadering, die zij vorige week heeft aangevraagd om de knelpunten binnen de gezondheidssector te bespreken. Hij vindt het daarom jammer dat assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons liever ervoor heeft gekozen om de wijziging van de Wet Verdovende Middelen vandaag op de agenda te plaatsen. “Terwijl wij allen erkennen dat het heel slecht gaat met de zorgsector, geeft zij prioriteit aan een wet die het telen van industriële Cannabis moet legaliseren. Dat geeft duidelijk aan dat de parlementsvoorzitter lak heeft aan de problemen binnen de gezondheidszorg.” De politicus benadrukt dat de volksvertegenwoordigers het belangrijk vinden om samen met de regering van gedachten te wisselen en oplossingsmodellen te zoeken om de crisis niet verder te laten escaleren. “Het is onze taak als parlementariërs om verantwoording te eisen van de regering. In plaats dat de coalitie dit ondersteunt, is het jammer dat men zich juist beijvert om het planten van marihuana voor zogenaamde industriële doeleinden aan te wakkeren”, aldus de politicus. De wijziging van de Wet Verdovende Middelen gaat over het in overeenstemming brengen van de nationale wetgeving met het Verdrag van Wenen, waar Suriname partij van is. Dit verdrag heeft te maken met de strijd tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Suriname werd partij bij dit verdrag in 1993, maar heeft sinds die tijd verzuimd de nationale wetgeving hiermee in overeenstemming te brengen. De wetswijziging regelt ook de invoer van chemische stoffen (precursoren) die gebruikt worden voor fabricage van producten en narcotica. De behandeling van de ontwerpwet over invoer van precursoren gaat gelijktijdig met het toestaan van de productie van industriële hennep.
Beëdiging Joan Wielzen ook op agenda
Voor dinsdag heeft Geerlings-Simons als eerste tegen 13.00 uur ook een openbare vergadering uitgeschreven om partijgenoot Joan Wielzen uit Coronie te beëdigen. Wielzen komt in de plaats van Remy Tarnadi die vanaf december 2017 opteerde voor de functie van districtscommissaris van het kokosdistrict. Wielzen is van huis uit leerkracht en counselor van beroep. Zij heeft 303 stemmen in 2015 gehaald. Met de komst van Wielzen stijgt de teller van het aantal vrouwelijke parlementariërs naar 15. De 2 zetels in Coronie worden momenteel gedeeld door de NDP en Palu.
FR

error: Kopiëren mag niet!